Advies of vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

AWV geeft advies bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Ze adviseren bijvoorbeeld
over mobiliteit, bouw- en rooilijnen, inritten, publiciteit en bouwvrije stroken langs
autosnelwegen. Daarnaast geven ze informatie bij de verkoop van vastgoed over o.a. de
bouw- en rooilijn.

Je kan ook online een vergunning aanvragen voor het gebruik van of de aanpassing aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van containers, de inname van parkeerplaatsen, aanpassingen aan de
berm bij de aanleg van uw inrit of het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering of tijdelijke
publiciteit.

Heb je een advies of een vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV)? Dat kan vanaf 15 mei 2023 makkelijk online via
wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

De gewestwegen in Diepenbeek zijn:

  • N2: Steenweg, Kapelstraat, Dorpsstraat, Wijkstraat, Grendelbaan
  • N76: Nieuwstraat - Verbindingslaan
  • N774a-d: campus

Nog vragen? Contacteer het AWV via wegenenverkeer.be/districten.