Bachelor verpleegkundige / coördinator centrum voor dagverzorging BV1-BV3

Het lokaal bestuur van Diepenbeek gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor de functie van bachelor verpleegkundige / coördinator centrum voor dagverzorging BV1-BV3 in contractueel verband.

Hoofddoel van de functie: verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van het centrum. Deze functie heeft tot doel een efficiënte werking te realiseren en een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan de gebruikers.

Studievereisten:

» Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
 » Studiegebied Gezondheidszorg
 » Verpleegkunde

Aanwervingsvoorwaarden:

  • voldoen aan de vereisten over de taalkennis, zoals bepaald in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
  • houder zijn van het diploma van bachelor in de verpleging, of een daarmee gelijkgesteld diploma
  • slagen voor de selectieprocedure bestaande uit een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een psychotechnische proef

Aanbod

  • Een contract van onbepaalde duur- Voltijds
  • Begin bruto geïndexeerd jaarsalaris voor bachelor verpleegkundige / coördinator centrum voor dagverzorging BV1-BV3: € 29 785,41
  • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van 7 euro, eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering na 6 maanden, prestatiebetaling voor weekenden en feestdagen, ...

Sollicitatieprocedure

De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure dienen bezorgd te worden t.a.v. Omer Jouck, algemeen directeur, Dorpsstraat 14, 3590 Diepenbeek, uiterlijk op vrijdag 3 april 2020 om 16.00 uur:

  • ofwel via een e-mail met sollicitatiebrief, CV en kopie diploma naar info@diepenbeek.be
  • ofwel via een per post verzonden sollicitatiebrief, CV en kopie diploma (poststempel is bepalend)
  • ofwel door afgifte van jouw sollicitatiebrief, CV en kopie diploma