DRIJFKRACHT 14

Zaakvoerders en ondernemers worden door de Vlaamse en federale overheden stevig ondersteund om mensen uit de kansengroepen duurzaam aan het werk te krijgen.  Zo kunnen zij voor 45+’ers genieten van aanzienlijke loonsubsidies. Ook tewerkstelling van kortgeschoolden – maximaal niveau Hoger Secundair Onderwijs – en personen met een arbeidshandicap, wordt gehonoreerd met rechtstreekse loontegemoetkomingen en RSZ-kortingen.

Deze loonsubsidies kunnen bovendien aangevuld worden met tal van andere kortingen, subsidies en tegemoetkomingen.  Het is dan ook slim om gebruik te maken van de ondersteuningsmaatregelen die aan bedrijven geboden worden.

In de voorbije jaren hebben in Limburg alleen al een 60-tal bedrijven deze subsidies aangevraagd en zo voor ruim 700 VTE-jobs gecreëerd aan duurzame tewerkstelling in de reguliere economie. De kennis en de ervaring die ik hierbij heb opgedaan, wil ik graag ten dienste blijven stellen aan zaakvoerders en ondernemers.
Om die reden heb ik bvba Drijfkracht 14 opgericht.

Naast subsidieadvies en consultancy zal ik ook coaching en trainingen verzorgen. Mijn website is in opbouw, maar wie nu al meer informatie wenst, kan mij contacteren via onderstaande coördinaten.

Contactgegevens

Adres
Heidestraat 14 3590 Diepenbeek
GSM
0476 42 78 04
E-mail
karel.santermans@drijfkracht14.be
Website
www.drijfkracht14.be

Contactpersoon

Santermans Karel

Openingsuren

Op afspraak