Bekendmaking berichten

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester moeten, conform het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017, bekend gemaakt worden.

Bijlagen