Belangrijke verkeersveilige ingrepen op de Boudewijnlaan (N702) in Diepenbeek

Gepubliceerd op vrijdag 11 augustus 2017 11.25 u.
Agentschap Wegen en Verkeer Limburg gaat op vraag van de gemeente Diepenbeek op de Boudewijnlaan in Diepenbeek richting Hasselt de snelheidsverlaging van 120 naar 90 km per uur reeds invoeren vanaf de Havenlaan.

Na diverse zware ongevallen meestal tegen dezelfde boom aan de brug van de Bewel, waarbij enkele dodelijke slachtoffers vielen, heeft de gemeente vorig jaar actie ondernomen.

De gemeente heeft meteen twee brieven gestuurd naar het AWV, waarin een aantal maatregelen hebben voorgesteld om de verkeersveiligheid op dit stuk van de Boudewijnlaan te verbeteren: zoals het plaatsen van extra verlichting, de invoering van trajectcontrole of het plaatsen van een flitspaal, bijkomende vangrails en het meest verregaande voorstel om de snelheid van het verkeer naar 90 km. per uur reeds te verlagen vanaf de Havenlaan.

AWV heeft de gemeente zopas laten weten akkoord te gaan met de invoering van dit laatste punt. Voorheen gold de snelheidsbeperking van 90 km per uur pas vanaf de brug aan de Bewel. De boom waar de ongevallen gebeurden staat net voor de brug.

De gemeente is tevreden met de beloofde aanpassing en hoopt ook nog op groen licht voor de andere voorstellen Het college gaat de gemeenteraad vragen het akkoord te geven voor deze aanpassing tijdens de zitting van 18 september.

AWV is overigens ook ingegaan op de vraag van de gemeente om de fietspaden langs de N702 weg te nemen; dit is immers een te gevaarlijke strook om te fietsen. De alternatieve fietspaden langs de Ginderoverstraat en het kanaal zijn veel veiliger en worden dan ook meer gebruikt. Deze aanpassing wordt in het najaar verwacht.