Belastingen en tarieven

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
Orgaan Vastgesteld Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Aankoop en onteigening gronden voor aanleg nieuwe wegen 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Aanleg nieuwe wegen 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2009-03-09 2009-03-14     Afleveren conformiteitsattest pdf reglement
 CBS 2014-12-09 2014-12-14 2015-01-01 2019-12-31 Afleveren rattenvergif pdf reglement
 AGB 2017-07-18 2017-07-23 2017-07-23 2019-12-31 Automatisatie mobilhomeparking Demerstrand - tariefbepaling pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Barpersoneel 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2019-02-18 2019-03-01 2019-02-19 2019-12-31 Belasting afgifte administratieve stukken - aanpassing pdf reglement
 GEM 2018-11-19 2018-11-24 2019-01-01 2019-12-31 Belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement
 CBS 2018-07-17 2018-07-23     Drankprijzen gemeentelijke infrastructuur pdf reglement
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Erfpacht gemeentegronden pdf reglement
 GEM 2015-02-23 2015-02-28 2015-02-28 2019-12-31 Fuiven pdf reglement
 GEM 2005-06-30 2005-07-05     Gebruik openbaar toilet Marktplein pdf reglement
 GEM 2018-02-19 2018-02-24 2018-02-24 2019-12-31 Gemeentelijk uitleenreglement pdf reglement
 GEM 2017-01-16 2017-01-21     Gemeentelijke begraafplaats - aanpassing pdf reglement
 GEM 2014-03-17 2014-03-22 2014-07-01 2019-12-31 Gemeentelijke parkeerkaart pdf reglement
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Hondenpoepzakjes pdf reglement
CBS 2019-12-17 2019-12-20 2020-01-01 2021-01-22 Huurprijzen jeugd-, senioren- en culturele infrastructuur pdf reglement
 GEM 2015-12-14 2015-12-19 2016-01-01 2019-12-31 Inname openbaar domein pdf reglement
 GEM 2017-02-20 2017-02-25 2017-03-01 2019-12-31 Inname standplaatsen op wekelijkse openbare markt pdf reglement
 GEM 2009-09-14 2009-09-19   2020-10-26 Inritten en bermen pdf reglement
 GEM 2013-10-22 2013-10-27 2013-10-27 2019-12-31 Invordering niet-fiscale ontvangsten pdf reglement
 CBS 2000-09-12 2000-09-17     Kostprijs kiezerslijsten pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Laden, bergen en bewaren gevonden goederen pdf reglement
 GEM 2015-12-14 2015-12-19 2016-01-01 2019-12-31 Leegstand van gebouwen en woningen pdf reglement
 GEM 2013-09-23 2013-09-28 2013-09-28 2019-12-31 Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie pdf reglement
 GEM 2013-04-22 2013-04-27 2013-04-27 2019-12-31 Nachtwinkels pdf reglement
 GEM 2017-03-20 2017-03-25 2017-03-25 2019-12-31 Ongeschikte en onbewoonbare woningen pdf reglement
 GEM 2019-12-17 2019-12-2020 2020-01-01 2025-12-31 Opcentiemen onroerende voorheffing - van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 pdf reglement
 GEM 2018-02-19 2018-02-24 2018-02-24 2019-12-31 Opvang, verzorging en bewaring van zwervende, verloren en achtergelaten dieren pdf reglement
 GEM 2014-12-15 2014-12-20     Parkeren in het centrum van Diepenbeek pdf reglement
 GEM 2019-12-17 2019-12-20 2020-01-01 2025-12-31 Personenbelasting - aanpassing periode 2020-2025 pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Plaatsen verkeerssignalisatie door gemeentelijke diensten pdf reglement
 CBS 2020-09-15 2020-09-16 2020-09-16 2021-02-10 Prod. en prestaties vrije tijd en evenementen pdf reglement
 GEM 2015-02-23 2015-02-28     Reclame in Teng pdf reglement
 AGB 2016-06-09 2016-06-14     Reglement drankprijzen GC de Plak pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21 2014-01-01 2019-12-31 Sluikstorten 2014-2019 pdf reglement
 GEM 2014-02-17 2014-02-22 2013-01-01 2019-12-31 Speciale handelsuitbatingen. 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2009-06-15 2009-06-20 2009-01-07 2020-02-29 Standplaatsen kermissen pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Tapperijen en slijterijen van gegiste en geestrijke dranken 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2017-06-19 2017-06-24   2021-02-22 Tariefreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
 AGB 2017-05-30 2017-06-04   2021-05-21 Tariefreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
 CBS 2018-07-17 2018-07-22     Tarieven BKO vanaf 1 september 2018 pdf reglement
 GEM 2018-03-19 2018-03-24     Uitlenen geluidsmeters pdf reglement
 GEM 2004-05-03 2004-05-08     Uitlenen verkeerssignalisatie voor bouwwerken pdf reglement
 GEM 2013-12-16 2013-12-21 2014-01-01 2019-12-31 Verblijf 2014-2019 pdf reglement
 GEM 2014-06-23 2014-06-28     Verhuur voertuigen met bestuurder pdf reglement
 GEM 2010-04-19 2010-04-24     Verstrekken afschriften, akten, agenda + verslag GEM pdf reglement
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Verwijderen hondenpoep op openbaar domein 2013-2019 pdf reglement
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Vogelschrikballonnen pdf reglement
 GEM 201-12-17 2019-12-20 2020-01-01 2025-12-31 Werken aan nutsvoorzieningen op gem. openbaar domein pdf reglement
AGB 2019-05-07 2019-05-07     Gebruik sanitair sporthal door buitensporters pdf reglement
GEM/AGB 2019-05-20 2019-06-03     Beheersovereenkomst GC de Plak tussen gemeente en AGBD pdf reglement
GEM 2016-06-20 2016-06-20     Gebruikersreglement POB pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op tweede verblijven pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen pdf reglement
GEM 2020-02-17 2020-02-19 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-10-12 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op inname openbaar domein pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op nachtwinkels pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op bar met bar- en animeerpersoneel, privéclub of rendez-voushuis pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Retributie op afgifte administratieve stukken en bepaalde administratieve prestaties pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op tapperijen en slijterijen pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op speciale handelsuitbatingen pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-10-26 Belasting op inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op sluikstorten pdf reglement
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op laden, bergen en bewaren van goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ten uitvoering van vonnissen tot uitzetting conform de wet van 30 december 1975 pdf reglement
AGB 2019-12-17 2019-12-2020 2020-01-01 2021-01-22 Tarieven GC de Plak pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-12-31 Belasting op tapperijen en slijterijen pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-12-31 Belasting inname openbaar domein pdf reglement
GEM 2020-05-18 2020-06-02 2020-03-01 2025-12-31 Retributie op inname standplaatsen op kermissen pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-12-31 Belasting op speciale handelsuitbatingen pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-31-12 Retributie inname standplaatsen op de wekelijkse openbare markt pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2020-12-31 Reglement huurprijzen jeugd- senioren en culturele infrastructuur pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-12-31 Belasting op bar- en animeerpersoneel, privéclub of rendez-voushuis pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-12-31 Belasting op nachtwinkels pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23     Tarieven aanvoer afvalstoffen aan geautomatiseerde recyclageparken Limburg.net pdf reglement
GEM 2020-09-21 2020-09-24 2001-01-01   Tarievenreglement asbestinzameling aan huis pdf reglement
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2021-01-01 2025-12-31 Belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement
GEM 2020-10-19 2020-10-26     Inritten en bermen pdf reglement
CBS 2021-01-12 2021-01-22 2021-01-22   Huurprijzen jeugd- senioren- en culturele infrastructuur 2021 pdf reglement
DIR AGBD 2021-01-12 2021-01-22 2021-01-22   Tarieven GC de Plak pdf reglement
CBS 2021-02-09 2021-02-10 2021-02-10 2021-02-17 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement
CBS 2021-02-16 2021-02-17 2021-02-17 2021-03-24 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement
RvB AGBF 2021-02-15 2021-02-22 2021-02-22   Tarievenreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
GEM 2021-03-15 2021-03-22 2021-01-01 2025-12-31 Belasting m.b.t. ongeschikte/onbewoonbare woningen - 01-01-2021 t.e.m. 31-12-2021 pdf reglement
CBS 2021-03-23 2021-03-24 2021-03-24 2021-05-17 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement
GEM 2021-03-15 2021-03-22 2021-04-01 2025-12-31 Belasting inzake verwaarloosde woningen en/of gebouwen - 01-04-2021 t.e.m. 31-12-2025 pdf reglement
CBS 2021-05-11 2021-05-17 2021-05-17 2021-06-10 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement
AGBD 2021-05-17 2021-05-21 2021-05-21   Aanpassing tarievenreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement
CBS 2021-06-08 2021-06-10 2021-06-10 2021-06-21 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement
CBS 2021-06-15 2021-06-21 2021-06-2021   Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement