Belastingen en tarieven

Orgaan:

  • GEM = gemeenteraad
  • CBS = college van burgemeester en schepenen
  • AGB = autonoom gemeentebedrijf
Orgaan Vastgesteld Publicatie Van Tot Onderwerp Bijlage  
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Aankoop en onteigening gronden voor aanleg nieuwe wegen 2013-2019 pdf reglement  
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Aanleg nieuwe wegen 2013-2019 pdf reglement  
 GEM 2009-03-09 2009-03-14     Afleveren conformiteitsattest pdf reglement  
 CBS 2014-12-09 2014-12-14 2015-01-01 2019-12-31 Afleveren rattenvergif pdf reglement  
 AGB 2017-07-18 2017-07-23 2017-07-23 2019-12-31 Automatisatie mobilhomeparking Demerstrand - tariefbepaling pdf reglement  
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Barpersoneel 2013-2019 pdf reglement  
 GEM 2019-02-18 2019-03-01 2019-02-19 2019-12-31 Belasting afgifte administratieve stukken - aanpassing pdf reglement  
 GEM 2018-11-19 2018-11-24 2019-01-01 2019-12-31 Belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement  
 CBS 2018-07-17 2018-07-23     Drankprijzen gemeentelijke infrastructuur pdf reglement  
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Erfpacht gemeentegronden pdf reglement  
 GEM 2015-02-23 2015-02-28 2015-02-28 2019-12-31 Fuiven pdf reglement  
 GEM 2005-06-30 2005-07-05     Gebruik openbaar toilet Marktplein pdf reglement  
 GEM 2018-02-19 2018-02-24 2018-02-24   Gemeentelijk uitleenreglement pdf reglement  
 GEM 2016-09-12 2016-09-12 2016-10-01   Gemeentelijke begraafplaats pdf reglement  
 GEM 2014-03-17 2014-03-22 2014-07-01 2019-12-31 Gemeentelijke parkeerkaart pdf reglement  
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Hondenpoepzakjes pdf reglement  
CBS 2019-12-17 2019-12-20 2020-01-01 2021-01-22 Huurprijzen jeugd-, senioren- en culturele infrastructuur pdf reglement  
 GEM 2015-12-14 2015-12-19 2016-01-01 2019-12-31 Inname openbaar domein pdf reglement  
 GEM 2017-02-20 2017-02-25 2017-03-01 2019-12-31 Inname standplaatsen op wekelijkse openbare markt pdf reglement  
 GEM 2009-09-14 2009-09-14 2009-09-19 2020-10-26 Inritten en bermen pdf reglement  
 GEM 2020-10-19 2020-10-19 2020-10-19 2023-07-15 Inritten en bermen pdf reglement  
 GEM 2013-10-22 2013-10-27 2013-10-27 2019-12-31 Invordering niet-fiscale ontvangsten pdf reglement  
 CBS 2000-09-12 2000-09-17     Kostprijs kiezerslijsten pdf reglement  
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Laden, bergen en bewaren gevonden goederen pdf reglement  
 GEM 2015-12-14 2015-12-19 2016-01-01 2019-12-31 Leegstand van gebouwen en woningen pdf reglement  
 GEM 2013-09-23 2013-09-28 2013-09-28 2019-12-31 Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie pdf reglement  
 GEM 2013-04-22 2013-04-27 2013-04-27 2019-12-31 Nachtwinkels pdf reglement  
 GEM 2017-03-20 2017-03-25 2017-03-25 2019-12-31 Ongeschikte en onbewoonbare woningen pdf reglement  
 GEM 2019-12-17 2019-12-2020 2020-01-01 2025-12-31 Opcentiemen onroerende voorheffing - van 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 pdf reglement  
 GEM 2018-02-19 2018-02-24 2018-02-24 2019-12-31 Opvang, verzorging en bewaring van zwervende, verloren en achtergelaten dieren pdf reglement  
 GEM 2014-12-15 2014-12-20     Parkeren in het centrum van Diepenbeek pdf reglement  
 GEM 2019-12-17 2019-12-20 2020-01-01 2025-12-31 Personenbelasting - aanpassing periode 2020-2025 pdf reglement  
 GEM 2013-12-16 2013-12-21     Plaatsen verkeerssignalisatie door gemeentelijke diensten pdf reglement  
 CBS 2020-09-15 2020-09-16 2020-09-16 2021-02-10 Prod. en prestaties vrije tijd en evenementen pdf reglement  
 GEM 2015-02-23 2015-02-28   2022-01-06 Reclame in Teng pdf reglement  
 AGB 2016-06-09 2016-06-14   2021-09-30 Reglement drankprijzen GC de Plak pdf reglement  
 GEM 2013-12-16 2013-12-21 2014-01-01 2019-12-31 Sluikstorten 2014-2019 pdf reglement  
 GEM 2014-02-17 2014-02-22 2013-01-01 2019-12-31 Speciale handelsuitbatingen. 2013-2019 pdf reglement  
 GEM 2009-06-15 2009-06-20 2009-01-07 2020-02-29 Standplaatsen kermissen pdf reglement  
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Tapperijen en slijterijen van gegiste en geestrijke dranken 2013-2019 pdf reglement  
 GEM 2017-06-19 2017-06-24   2021-02-22 Tariefreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement  
 AGB 2017-05-30 2017-06-04   2021-05-21 Tariefreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement  
 CBS 2018-07-17 2018-07-22   2021-08-31 Tarieven BKO vanaf 1 september 2018 pdf reglement  
 GEM 2018-03-19 2018-03-24     Uitlenen geluidsmeters pdf reglement  
 GEM 2004-05-03 2004-05-08     Uitlenen verkeerssignalisatie voor bouwwerken pdf reglement  
 GEM 2013-12-16 2013-12-21 2014-01-01 2019-12-31 Verblijf 2014-2019 pdf reglement  
 GEM 2014-06-23 2014-06-28     Verhuur voertuigen met bestuurder pdf reglement  
 GEM 2010-04-19 2010-04-24     Verstrekken afschriften, akten, agenda + verslag GEM pdf reglement  
 GEM 2012-12-17 2012-12-22 2013-01-01 2019-12-31 Verwijderen hondenpoep op openbaar domein 2013-2019 pdf reglement  
 GEM 2001-11-05 2001-11-10     Vogelschrikballonnen pdf reglement  
 GEM 201-12-17 2019-12-20 2020-01-01 2022-12-31 Werken aan nutsvoorzieningen op gem. openbaar domein pdf reglement  
AGB 2019-05-07 2019-05-07     Gebruik sanitair sporthal door buitensporters pdf reglement  
GEM/AGB 2019-05-20 2019-06-03     Beheersovereenkomst GC de Plak tussen gemeente en AGBD pdf reglement  
GEM 2016-06-20 2016-06-20     Gebruikersreglement POB pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op tweede verblijven pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen pdf reglement  
GEM 2020-02-17 2020-02-19 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-10-12 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op inname openbaar domein pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op nachtwinkels pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op bar met bar- en animeerpersoneel, privéclub of rendez-voushuis pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Retributie op afgifte administratieve stukken en bepaalde administratieve prestaties - gewijzigd bij besluit van 15 januari 2024 pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op tapperijen en slijterijen pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-02-29 Belasting op speciale handelsuitbatingen pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2020-10-26 Belasting op inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op sluikstorten pdf reglement  
GEM 2019-11-18 2019-12-10 2020-01-01 2021-11-22 Belasting op laden, bergen en bewaren van goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ten uitvoering van vonnissen tot uitzetting conform de wet van 30 december 1975 pdf reglement  
AGB 2019-12-17 2019-12-2020 2020-01-01 2021-01-22 Tarieven GC de Plak pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2021-06-30 Belasting op tapperijen en slijterijen pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2021-12-31 Belasting inname openbaar domein pdf reglement  
GEM 2020-05-18 2020-06-02 2020-03-01 2025-12-31 Retributie op inname standplaatsen op kermissen pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2025-12-31 Belasting op speciale handelsuitbatingen pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2021-12-31 Retributie inname standplaatsen op de wekelijkse openbare markt pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2020-12-31 Reglement huurprijzen jeugd- senioren en culturele infrastructuur pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2021-06-30 Belasting op bar- en animeerpersoneel, privéclub of rendez-voushuis pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2020-12-24 2021-06-30 Belasting op nachtwinkels pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23     Tarieven aanvoer afvalstoffen aan geautomatiseerde recyclageparken Limburg.net pdf reglement  
GEM 2020-09-21 2020-09-24 2001-01-01 2022-12-31 Tarievenreglement asbestinzameling aan huis pdf reglement  
GEM 2020-12-21 2020-12-23 2021-01-01 2022-01-01 Belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement  
CBS 2021-01-12 2021-01-22 2021-01-22 2021-12-31 Huurprijzen jeugd- senioren- en culturele infrastructuur 2021 pdf reglement  
DIR AGBD 2021-01-12 2021-01-22 2021-01-22 2021-08-09 Tarieven GC de Plak pdf reglement  
CBS 2021-02-09 2021-02-10 2021-02-10 2021-02-17 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
CBS 2021-02-16 2021-02-17 2021-02-17 2021-03-24 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
RvB AGBD 2021-02-15 2021-02-22 2021-02-22 2023-08-01 Tarievenreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement  
GEM 2021-03-15 2021-03-22 2021-01-01 2025-12-31 Belasting m.b.t. ongeschikte/onbewoonbare woningen - 01-01-2021 t.e.m. 31-12-2021 pdf reglement  
CBS 2021-03-23 2021-03-24 2021-03-24 2021-05-17 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
GEM 2021-03-15 2021-03-22 2021-04-01 2025-12-31 Belasting inzake verwaarloosde woningen en/of gebouwen - 01-04-2021 t.e.m. 31-12-2025 pdf reglement  
CBS 2021-05-11 2021-05-17 2021-05-17 2021-06-10 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
AGBD 2021-05-17 2021-05-21 2021-05-21 2021-07-31 Aanpassing tarievenreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement  
CBS 2021-06-08 2021-06-10 2021-06-10 2021-06-21 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
CBS 2021-06-15 2021-06-21 2021-06-2021 2021-07-01 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
CBS 2021-06-29 2021-07-01 2021-07-01 2021-08-31 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen pdf reglement  
CBS 2021-06-29 2021-07-01 2021-07-01 2025-12-31 Belasting op tapperijen en slijterijen pdf reglement  
CBS 2021-06-29 2021-07-01 2022-01-01 2025-12-31 Belasting op inname openbaar domein pdf reglement  
CBS 2021-06-29 2021-07-01 2021-01-01 2025-12-31 Retributie inname standplaatsen op de wekelijkse openbare markt pdf reglement  
CBS 2021-06-29 2021-07-01 2021-07-01 2025-12-31 Belasting op bar met bar- en animeerpersoneel, privéclub of rendez-voushuis pdf reglement  
CBS 2021-06-29 2021-07-01 2021-07-01 2025-12-31 Belasting op nachtwinkels pdf reglement  
CBS 2021-07-20 2021-07-22 2021-09-01 2024-01-01 Tarieven BKO vanaf 01 september 2021 pdf reglement  
AGBD 2021-07-27 2021-08-02 2021-08-01 2023-08-01 Aanpassing tarievenreglement sportinfrastructuur Demerstrand pdf reglement  
AGBD DIR 2021-08-10 2021-08-17 2021-08-10 2022-01-01 Tarieven GC de Plak pdf reglement  
CBS 2021-08-10 2021-08-17 2021-08-10 2023-10-01 Aanpassing drankprijzen gemeentelijke culturele infrastructuur en ontmoetingsplaats 't Fonteintje pdf reglement  
CBS 2021-08-31 2021-09-07 2021-08-31 2021-09-13 Retributie op het leveren van producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 29 juni 2021 pdf reglement  
CBS 2021-09-14 2021-09-21 2021-09-14 2021-12-23 Retributie op het leveren van producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 31 augustus 2021 pdf reglement  
AGBD 2021-08-10 + 2021-09-20 2021-09-30     Aanpassing dranktarieven GC de Plak pdf reglement  
GEM 2021-11-22 2021-12-07 2020-01-01 2025-12-31 Belasting op laden, bergen en bewaren van goederen, buiten particuliere eigendommen, gevonden of op de openbare weg geplaatst pdf reglement  
CBS 2021-12-14 2021-12-23 2021-12-23 2022-03-15 Retributie op het leveren van producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 14 september 2021 pdf reglement  
CBS 2021-12-21 2021-12-27 2022-01-01 2022-01-21 Aanpassing reglement huurprijzen jeugd - senioren - en culturele infrastructuur voor 2021 - indexering pdf reglement  
GEM 2021-12-20 2022-01-06 2022-01-06   Reclame in Teng pdf reglement  
GEM 2021-12-20 2022-01-06 2022-01-01 2022-12-31 Tarievenreglement recyclagepark Limburg.net pdf reglement  
GEM 2021-12-20 2022-01-06 2022-01-01   Tarievenreglement tuinbak Limburg.net pdf reglement  
GEM 2021-12-20 2022-01-06 2021-09-01   Schoolreglement GBS - 2021-2022 pdf reglement  
GEM 2021-12-20 2022-01-01 2025-12-31 2022-12-31 Belasting inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement  
GEM 2022-01-17 2022-01-21 2022-01-21   Huurprijzenreglement socio-culturele infrastructuur pdf reglement  
GEM 2022-01-17 2022-01-21 2022-02-01 2022-03-31 Belasting op bestuurlijke inbeslagname en stalling voertuigen pdf reglement  
RvB AGBD 2022-01-17 2022-02-01 2022-01-01   Tarievenreglement de Plak pdf reglement  
CBS 2022-03-15 2022-03-24 2022-03-15 2022-06-29 Retributie op het leveren van producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 14 december 2021 pdf reglement  
GEM 2022-03-21 2022-03-29 2022-04-01   Bestuurlijke inbeslagname en stalling voertuigen - periode 01-04-2022 tem 31-12-2025 pdf reglement  
GEM 2022-06-20 2022-06-21 2020-01-01 2025-31-12 Vaststelling van het gemeentelijk leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op leegstand van woningen en gebouwen pdf reglement  
CBS 2022-06-28 2022-06-29 2022-06-29 2022-07-17 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 15-03-2022 pdf reglement  
CBS 2022-07-05 2022-07-08 2022-07-17 2022-10-12 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 28-06-2022 pdf reglement  
AGB 2022-07-19 2022-07-17 2022-08-01 2023-08-01 Indexering tarieven sportinfrastructuur vanaf 01-08-2022 pdf reglement  
CBS 2022-10-11 2022-10-12 2022-10-12 2022-11-03 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 05-07-2022 pdf reglement  
CBS 2022-10-25 2022-11-03 2022-11-03 2023-01-24 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing beslissing college d.d. 11-10-2022 pdf reglement  
GEM 2022-11-21 2022-11-23 2023-01-01 2025-12-31 werken aan nutsvoorzieningen op gem. openbaar domein - 01-01-2023 t.e.m. 31-12-2025 pdf reglement  
GEM 2022-11-21 2022-11-23 2023-01-01   Retributiereglement POB pdf reglement  
CBS 2022-12-13 2022-12-16 2023-01-01   Aanpassing reglement huurprijzen jeugd - senioren - en culturele infrastructuur voor 2022 pdf reglement  
GEM 2022-12-19 2022-12-22 2023-01-01   Tarievenreglement recyclagepark Limburg.net pdf reglement  
GEM 2022-12-19 2022-12-22 2023-01-01   Tarievenreglement asbestinzameling aan huis pdf reglement  
GEM 2022-12-19 2022-12-22 2023-01-01 2024-12-31 Belasting inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen pdf reglement  
CBS 2023-01-24 2023-01-27 2023-01-24 2023-01-31 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing besluit CBS d.d. 25-10-2022 pdf reglement  
CBS 2023-01-31 2023-02-07 2023-01-31 2023-02-22 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing besluit CBS d.d. 25-10-2022 pdf reglement  
CBS 2023-02-14 2023-02-22 2023-02-22 2023-03-28 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing besluit CBS d.d. 31-01-2023 pdf reglement  
CBS 2023-03-28 2023-03-30 2023-03-28 2023-04-19 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen - aanpassing besluit CBS d.d. 14-02-2023 pdf reglement  
CBS 2023-04-18 2023-04-19 2023-04-19 2023-07-04 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen- aanpassing besluit CBS d.d. 28-03-2023 pdf reglement  
OCMW 2023-05-15 2023-05-23 2023-05-16   Tarievenreglement van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) pdf reglement  
GR 2023-06-26 2023-06-27 2023-07-15   Retributiereglement inzake inritten en bermen - aanpassing beslissing van 19 oktober 2020 pdf reglement  
GR 2023-06-26 2023-06-27 2023-10-12 2024-02-01 Retributiereglement vastgoedinformatie verkregen via het vastgoedinformatieplatform pdf reglement  
CBS 2023-07-04 2023-07-07 2023-07-04 2024-01-23 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen- aanpassing besluit CBS d.d. 18-04-2023 pdf reglement  
AGBD 2023-07-25 2023-07-26 2023-08-01   Aanpassing tarievenreglement sportinfrastructuur Demerstrand - 01-08-2023 pdf reglement  
CBS 2023-10-17 2023-10-23 2023-10-01   Indexering drankprijzen gemeentelijke culturele
infrastructuur en ontmoetingsplaats 't Fonteintje, voor
de drankprijzen vanaf oktober 2023
pdf reglement  
GR 2023-10-16 2023-10-23 2023-10-16   Vaststelling retributiereglement ter invordering van
niet-fiscale ontvangsten
pdf reglement  
GR 2023-10-16 2023-10-23 2024-01-01   Wijziging retributiereglement en huishoudelijk
reglement BKO 't Ankertje
pdf reglement  
GR 2023-11-20 2023-11-21 2023-11-21   Indexering dranktarieven gemeenschapscentrum de Plak, voor de dranktarieven vanaf oktober 2023 pdf reglement  
GR 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-16   Wijziging huishoudelijk
reglement BKO 't Ankertje
pdf reglement  
GR 2024-01-15 2024-01-15 2024-02-01   Vaststellen van het retributiereglement houdende de
gemeentelijke bronretributie inzake vastgoedinformatie
verkregen via het Vastgoedinformatieplatform (beter
gekend als het VIP-platform van Athumi)
pdf reglement  
CBS 2024-01-23 2024-01-31 2024-01-24 2024-02-20 Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen- aanpassing besluit CBS d.d. 04 juli 2023 pdf reglement  
GR 2024-02-19 2024-02-27 2024-02-20   Vaststelling van het retributiereglement voor het parkeren in het centrum van Diepenbeek pdf reglement  
CBS 2024-02-20 2024-02-27 2024-02-21   Retributie op leveren producten en prestaties m.b.t. vrije tijd en evenementen- aanpassing besluit CBS d.d. 23 januari 2024 pdf reglement