Besluiten vanaf 08/2019

Kalender

In de kalender kan je de verslaggeving (agenda, besluitenlijst en notulen) raadplegen van volgende bestuursorganen:

gemeenteraad
OCMW-raad
raad van bestuur AGB Diepenbeek

Je kan op deze pagina eveneens de openbare besluiten raadplegen van volgende bestuursorganen:

het college van burgemeester en schepenen
het vast bureau
directiecomité AGB Diepenbeek

Hoe raadplegen?

Ga naar de kalender (rechtsboven) en selecteer de juiste maand
Selecteer het juiste vergaderorgaan in de lijst (menu links van de maand)

CBS: college van burgemeester en schepenen
GR: gemeenteraad
VB: vast bureau
OCR: ocmw-raad
AGBdir: autonoom gemeentebedrijf directiecomité
AGBrvb: autonoom gemeentebedrijf raad van bestuur

Door te klikken op een orgaan in de kalender kan je de agenda's en/of verslagen raadplegen.