Betere dienstverlening op dienst burgerzaken ( video )

Gepubliceerd op woensdag 3 april 2019 10.16 u.
De dienst burgerzaken is weer terug in het gemeentehuis gehuisvest. Op de oude plek, maar in totaal vernieuwde burelen.

Hoe verloopt voortaan het bezoek op de dienst burgerzaken ? -

1. Je gaat naar de ticketzuil in de hal van het gemeentehuis en op het touchscreen duw je op het knopje waarvoor je precies langskomt. Of meld je aan bij het onthaal.
2. Je krijgt een ticket met een nummer.
3. Je neemt plaats in de wachtruimte.
4. Als je aan de beurt bent, verschijnt op de schermen in de hal je nummer. Je ziet ook op het infoscherm naar welk loket je moet gaan. Zo kom je direct bij de medewerker, die je zal ontvangen.

Opgelet: je wordt niet per volgorde van aankomst binnengelaten! Hoe snel je geholpen wordt, is afhankelijk van waarvoor je komt. 

Om meer te weten kan je de video beneden bekijken.