Bijen

Het gaat slecht met de bijen. Zowel bij de honingbijen als bij de solitaire bijen is er een grote sterfte. Bijen zijn echter essentieel in onze voedselproductie. 75% van de verschillende landbouwgewassen zijn immers afhankelijk van voedselbestuiving. De bijen nemen hiervan een groot deel voor hun rekening. Ook andere belangrijke bestuivers, zoals vlinders, worden steeds zeldzamer.

Bijenactieplan

De gemeente neemt verschillende maatregelen ten voordele van de bijenpopulatie. Er worden al jaren geen pesticiden meer gebruikt op openbaar domein. Op verschillende plaatsen worden bloemenweides ingezaaid. Voor het Demerstrand werd er een bijenactieplan opgesteld, dat stapsgewijs wordt uitgevoerd. Enkele maatregelen zijn een bijenhotel, bloemenweides, verbeteren vijveroevers en een aangepast maaibeheer en onderhoud.

Wat kun je zelf doen?

Kies voor biologische bloembollen. De meeste gangbare bloembollen worden gedrenkt in pesticiden. Deze pesticiden verstoren het gedrag van de bijen, waardoor ze de korf niet meer terugvinden. Kies ook voor enkelvoudige bloemsoorten. De bijen geraken niet aan het stuifmeel in meervoudige bloemkoppen.

Plaats bijenhotels waarin solitaire bijen hun eitjes kunnen leggen. Omdat een solitaire bij geen nest heeft, zal ze zelden steken. Je kunt een bijenhotel ook zelf maken. Zorg dat er zeker bloemen staan in de directe omgeving van het bijenhotel zodat de bijen voedsel vinden als ze uitkomen.

Zaai een bloemenweide in. Kies hiervoor een bloemenmengsel met ook vroeg bloeiende soorten. Verschillende bijen vliegen al vroeg in het voorjaar uit.

Ruim je tuin niet volledig op aan het einde van de zomer. Heel wat nuttige insecten overwinteren tussen de afgestorven plantendelen en afgevallen bladeren.