Bijzitters verkiezingen zondag 26 mei

Gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019 17 u.
Twee weken geleden zijn er vanuit de gemeente aangetekende brieven verzonden naar de aangewezen bijzitters voor de verkiezingen op 26 mei 2019.

Ondertussen hebben al heel wat mensen gereageerd.
Toch liggen er op de dienst burgerzaken nog heel wat oproepingsbrieven die door de postbode niet persoonlijk konden afgeleverd worden. Hiervoor heeft de postbode een bericht achtergelaten om zich te melden op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis waar de geadresseerde deze oproepingsbrief kan komen afhalen.

Wie een bericht van de Post heeft ontvangen en de aangetekende zending nog niet opgehaald heeft, wordt aangeraden dit zo snel mogelijk te doen.

Wie opgeroepen wordt om te zetelen als voorzitter of bijzitter in een stembureau, is verplicht hierop in te gaan, tenzij men een geldig excuus heeft. Wie opgeroepen wordt heeft 48 uur na ontvangst van de oproepingsbrief om de voorzitter op de hoogte te brengen van het excuus.

Het is de voorzitter van het hoofdbureau die bepaalt wat een geldig excuus ofwel een wettige reden van verhindering is.

Wie, ondanks hiervoor opgeroepen te zijn, toch niet komt opdagen en hiervoor geen geldig excuus heeft kan door de Politierechtbank een straf opgelegd worden:
“Met een geldboete van 250 tot 1000 euro wordt gestraft de voorzitter, de bijzitter of de plaatsvervangende bijzitter die binnen de bepaalde tijd de reden van zijn verhindering niet opgeeft, of die, na het ambt te hebben aanvaard, zonder wettige reden nalaat het te vervullen”.