Buiten de grenzen

Diepenbeek kijkt ook over haar grenzen en heeft een lange traditie op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Verschillende noord-zuidorganisaties ontvangen financiële steun van de gemeente voor het uitwerken van hun acties. Daarnaast voorziet de gemeente jaarlijks een budget voor noodhulp.

Organisaties of individuele burgers die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit kunnen aansluiten bij de werkgroep Noord-Zuid. Dit is de officiële adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking van Diepenbeek. Deze adviesraad bundelt de krachten en geeft mee richting aan het ontwikkelingsbeleid in de gemeente.

Daarnaast besteedt de gemeente veel aandacht aan eerlijke handel in het Zuiden en houdt hier rekening mee bij haar aankopen.

Wil je ook een activiteit organiseren rond noord-zuid? Laat je dan strikken voor de derde wereld en organiseer een laagdrempelige activiteit. ‘Laat je strikken’ is een samenwerking van de provincie Limburg en 11.11.11.