Burgemeestersbesluit over vrijetijdsinfrastructuur

Gepubliceerd op maandag 16 november 2020 13.59 u.

Naar aanleiding van het MB d.d. 1 november 2020 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, beslist burgemeester Rik Kriekels het volgende:

In uitvoering van art. 6 van het MB van 1 november 2020 zijn al de gemeentelijke inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector gesloten voor het publiek. In afwijking hiervan blijven de bibliotheken geopend.

In toepassing van art. 6 ยง3 laatste lid van vermeld MB, nl. publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoefte van de bevolking, zullen zaal De Kei op 12 november 2020 en GC de Plak op 17 november 2020 wel geopend zijn zodat de diensten van het Rode Kruis bloed- en plasma-inzamelingen kunnen organiseren.

De overdekte sportzalen en sportvoorzieningen zijn enkel geopend voor:

  • groepen van kinderen tot en met 12 jaar in kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs
  • sportactiviteiten en -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door het gemeentebestuur Diepenbeek voor kinderen tot met met 12 jaar.