Busbaan

Gepubliceerd op donderdag 11 april 2019 12.19 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer legt op een gedeelte van de Boudewijnlaan (N702) in Diepenbeek een busbaan richting Hasselt aan. Deze zal vertrekken vanaf de bushalte ‘Bewel Diepenbeek’ ter hoogte van de Ginderoverstraat en lopen tot aan de bocht ter hoogte van de Mizerikstraat.

De ingreep zal er voor zorgen dat de bussen, die aan de halte vertrekken, veiliger en vlotter zullen kunnen invoegen op de Boudewijnlaan. Om de verkeershinder te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd tijdens enkele nachten vanaf 22 april. In het weekend van 27 en 28 april zal het verkeer richting Genk over 1 rijstrook geleid worden.

Het asfalt van het wegdek wordt in de werfzone over de volledige breedte vernieuwd. Om de busbaan te creëren zal het agentschap de markeringen binnen deze zone aanpassen. Voorbij de bushalte zullen de twee 2 rijvakken voor automobilisten overgaan naar één rijstrook om verderop veilig samen te kunnen voegen met de busbaan. De maximumsnelheid zal binnen deze invoegzone ook verlaagd worden tot 70 km/u. Verderop in de bocht geldt er 50 km/u.

Minderhinder-maatregelen: een weekend- en nachtwerk

Om de hinder voor het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, wordt er enkel ‘s nachts en tijdens het weekend gewerkt. Vermoedelijk zal dit tijdens het laatste weekend van april gebeuren, waarbij het verkeer op 2x1 rijstrook op de andere weghelft rijdt via doorsteken.

Voorafgaand en aansluitend zijn er ook enkele nachten werken in de bermen, waarbij één rijstrook van de Boudewijnlaan wordt ingenomen als veiligheidszone.

Opgelet: deze werken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.