Coronacrisis: info voor de handelaars

Gepubliceerd op vrijdag 20 maart 2020 11.51 u.

Naast alle zorgen rond het COVID 19 virus beseffen wij als gemeentebestuur ook dat dit een enorme weerslag heeft op de economie en vooral op u als ondernemer in onze gemeente. Via onderstaande informatie hopen wij informatie te bundelen die voor jullie van toepassing is, en waar jullie eventuele steun kunnen vinden in deze moeilijke tijden:

Ondersteuningsmaatregelen

Ondernemers die moeten sluiten kunnen hiervoor een subsidie aanvragen via volgend besluit van de Vlaamse regering (15 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus)

Samenvattend betekend dit: Een forfaitaire subsidie van 4000 euro wordt toegekend aan ondernemingen die alle dagen verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, en waarbij hun locatie gesloten is. Voor ondernemingen actief in de horecasector is het voldoende dat de gelagzaal verplicht is gesloten.


Een forfaitaire subsidie van 2000 euro wordt toegekend aan ondernemingen die in het weekend verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, en waarbij hun locatie gesloten is.


De forfaitaire subsidie wordt ook toegekend aan ambulante handelaars die geconfronteerd worden met een door de coronavirusmaatregelen gesloten reguliere openbare markt in het Vlaamse Gewest waarop zij normaal aanwezig zijn.

Een bijkomende sluitingspremie wordt toegekend aan ondernemingen die meer dan 21 kalenderdagen alle dagen of in het weekend verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, en waarbij hun locatie gesloten is. De bijkomende sluitingspremie bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag en wordt toegekend vanaf 4 april 2020. Hierbij gelden de openingsdagen die gangbaar waren de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit.
De bijkomende sluitingspremie wordt maximaal tot de buitenwerkingtreding van dit besluit, vermeld in artikel 9 toegekend.


De forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie wordt per onderneming toegekend en niet per exploitatiezetel. De forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie kunnen maximaal aan één KBO-nummer op eenzelfde locatie binnen dezelfde NACE-code toegekend worden.

Voor de horeca-ondernemingen wordt de forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie wel per exploitatiezetel toegekend voor zover er minstens 1 VTE is tewerkgesteld in de exploitatiezetel.

De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en vermeldt daarbij haar KBO-nummer. De subsidieaanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden ingediend. De subsidieaanvraag wordt elektronisch afgehandeld.

Voorwaarden: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderpremie
Bedrag: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoeveel-bedraagt-de-corona-hinderpremie
Hierbij de link naar het formulier om de premie aan te vragen: www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

Daarnaast is er een versoepeling in de maak van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen: 
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus Je kan je hierover ook informeren bij je sociaal bureau.

Je kan VLAIO ook bereiken via 0800 20 555. Belangrijk is dat deze aanvraag binnen de 30 dagen na verplichte sluiting wordt ingediend!

Hier nog enkele andere faciliteiten voor ondernemers vanuit de FOD Financiën samen met het invulformulier om de aanvraag te doen.

Welke ondernemingen?

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

Aanvraag coronavirus fod financiën

Bijkomende info op volgende website: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Sluitingen toeristische sector

Campings, vakantieparken, gites (vakantiewoningen) en B&B's moeten sluiten.
Hotels mogen openblijven (met uitzondering van hun restaurants) om te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen.

Ook logies kunnen bovenstaande premie bij VLAIO aanvragen.

Wij hopen de handelaars en de ondernemers met deze info op de hoogte te brengen van de laatste informatie en danken iedereen voor zijn inzet voor de bestrijding van het virus. Hou vol en zorg voor elkaar en voor uw onderneming!