Coronacrisis: mededeling van Limburg.net

Gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 16.17 u.

De afvalophaling gaan voorlopig gewoon door zoals gepland. De recyclageparken zijn voorlopig dicht. En verder:

1. Geldigheid gft-sticker verlengd tot 1 mei 2020
Gezien de huidige maatregelen van de Federale overheid zijn heel wat verkooppunten van de gft-sticker (waaronder het gemeentehuis) gesloten. Om die reden blijft de gft-sticker uitzonderlijk geldig tot 1 mei 2020 i.p.v. 1 april 2020. Iedereen die nog geen nieuwe sticker voor 2020 heeft gekocht, hoeft zich hierdoor voorlopig niet naar een verkooppunt te begeven.

2. Ophalingen aan huis
Van zodra er een bepaalde ophaling niet langer kan georganiseerd worden, zal Limburg.net dit onmiddellijk online zetten. Bij een tekort aan capaciteit zal men, conform de richtlijn, voorrang geven aan huisvuil en gft.

3. Inzameling van asbest op de recyclageparken wordt tijdelijk stopgezet
De inzameling van asbest op de recyclageparken van Limburg.net wordt vanaf 17 maart tijdelijk stopgezet door de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de maatregel rond het verpakt aanleveren van asbest zal hierdoor op een later tijdstip ingaan.

4. Ophaling van asbest aan huis wordt uitgesteld
Door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor verplegend personeel worden de persoonlijke beschermingsmiddelen die voorzien werden voor dit project via de gezondheidsinspectie ter beschikking gesteld van het verplegend personeel. De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Ook de aanvraagmodule voor de ophaling zal niet online gaan.