Coronanieuws vrijdag 26 maart

Gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020 10.48 u.

- Wie nu al eens een boek uit de boekenruilkast haalt op Rozendaal, wast best nadien even de handen en laat het boek 1 dag onaangeroerd liggen. een geplastificeerd boek tot 3 dagen. Zo vermijd je zeker een eventuele besmetting. Veel leesgenot nadien.

- De impact van de coronacrisis is, net zoals in vele andere sectoren, ook voelbaar in de land – en tuinbouwsector.

De werking van de agro-voedingssector, met zijn land- en tuinbouwers, zijn leveranciers, afnemers en dienstverleners zijn gegarandeerd doordat de overheid hen erkent als vitale sector, wat positief is.

Maar toch kan de coronacrisis leiden tot allerhande vragen en problemen. 

Boerenbond volgt de situatie op de voet en blijft zijn leden continu informeren over de relevante aspecten voor de land- en tuinbouwsector.

www.boerenbond.be/corona.

De info is er onderverdeeld in 5 grote blokken : bedrijfsvoering tijdens de coronacrisis, economische impact en maatregelen om bedrijven te ondersteunen, personeel en tewerkstelling, nuttige links en werking Boerenbond.

- Voorlopige rijbewijzen

Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd. 

Kandidaat-bestuurders krijgen 4 maanden, te rekenen vanaf de dag die volgt op de einddatum van de noodmaatregelen. Ze hoeven geen extra praktijklessen te volgen, zoals normaal het geval is wanneer het voorlopig rijbewijs vervalt. 

- Termijn technische keuring verlengd

De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen. 

Vanaf 25 maart zijn de keuringsstations in beperkte mate weer open voor bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen, prioritaire voertuigen en technische herkeuringen. Alle keuringen en herkeuringen gebeuren na afspraak.