Gemeente Diepenbeek wordt een warme gemeente !

Gepubliceerd op dinsdag 20 augustus 2019 13.57 u.
1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen!

Dat is ook de motivatie van de gemeente Diepenbeek om in te stappen in het project Warme Steden en Gemeenten samen met 41 andere steden en gemeenten. Onze gemeente wil zo een steentje bijdragen aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Waarom instappen in het project Warme Gemeente

Mentaal welzijn is reeds geruime tijd een belangrijk thema binnen de gemeente. Er worden verschillende acties georganiseerd door de dienst vrije tijd in samenwerking met onder andere de welzijnsraad en jeugdraad ter bevordering van de psychische weerbaarheid van kinderen en jongeren. Voor het recent opgerichte Huis van het Kind biedt dit project de mogelijkheid om alle organisaties die werken naar het mentaal welzijn van kinderen en jongeren te verenigen. Zo worden nog meer de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen.

De gemeente ziet dit project dan ook als een uitgelezen kans om al de acties en initiatieven die reeds genomen worden in onze gemeente systematische en structureel te verankeren.

Hoe pakken we dit aan?

Het einddoel is een veilige plek creëren, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.

Daarbij zal de gemeente Diepenbeek zich baseren op 8 pijlers om de veerkracht te versterken:

  1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
  2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
  3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
  4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
  5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
  6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
  7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
  8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij wordt de gemeente begeleid door Logo Limburg ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Warme William

Binnenkort zien we ook Warme William verschijnen in het straatbeeld in Diepenbeek. Deze campagne met bijhorende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel.

 Meer info: www.warmewilliam.be

www.warmestedenengemeenten.be

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het

gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be