Gemeenteraad

Het Decreet Lokaal Bestuur en ten dele ook nog de Gemeentewet regelen de bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een dubbele bevoegdheid: alles wat van gemeentelijk belang is regelen en beraadslagen over elk ander onderwerp dat door andere overheden (de federale, Vlaamse of provinciale overheid) wordt voorgelegd. De raad heeft bovendien ‘de volheid van bevoegdheid’. Het is het hoogste orgaan binnen de gemeente. 

De vergaderingen zijn openbaar.

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 25 leden. PUUR-DIEPENBEEK heeft 9 zetels, N-VA 6 zetels, CD&V 3 zetels, Open VLD 1 zetel, Groen 2 zetels, Pro 3590 1 zetel en onafhankelijk 3 zetels. 

Zij worden verkozen voor een periode van zes jaar en het huidige mandaat loopt tot en met 2024. De gemeenteraad wordt voorgezeten door Karen Alders (Onafhankelijk).

Besluiten vanaf 08/2019

Besluiten voor 08/2019

Notulen voor 08/2019

Samenstelling