Cultuurraad

Momenteel zijn we bezig met de wedersamenstelling van de cultuurraad!

De cultuurraad bestaat uit een bestuur en een algemene vergadering. 

Het bestuur komt maandelijks samen (behalve in juli en augustus) en bestaat uit afgevaardigden van verenigingen of instellingen en deskundigen. De algemene vergadering komt minstens vier keer per jaar samen: één jaarvergadering en minstens drie thematische vergaderingen waarin bepaalde thema’s en onderwerpen verder worden uitgediept.

Doelstellingen: 

  • adviseren van het gemeentebestuur inzake het lokaal cultuurbeleid. In deze opdracht poogt de cultuurraad de bredere bevolking (via inspraak en participatie) te betrekken.
  • overleg en samenwerking tussen verenigingen, diensten en instellingen stimuleren. Door het ondersteunen van initiatieven in de socio-culturele sector en deze ook zelf te organiseren. Bijvoorbeeld: Vereniging in de Kijker, Week van de Amateurkunsten, Week van de Smaak, …
  • bevorderen deelname van de bevolking, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, aan het socio-culturele werk en het culturele aanbod.

Lid worden van de cultuurraad: 

Niet enkel verenigingen kunnen zich aansluiten bij de cultuurraad. Ook als deskundige of geïnteresseerde inwoner kan je lid worden. Om lid van de cultuurraad te worden, moeten de verenigingen of kandidaten een aanvraag indienen via de cultuurdienst

Vereniging in de kijker

De cultuurraad reikt tevens ook elk jaar de wisseltrofee "Vereniging in de Kijker" uit aan de culturele vereniging die omwille van haar uitzonderlijke werking of project, het voorbije jaar in de kijker liep.