Milieuraad

De milieuraad is een adviesraad voor het gemeentebestuur. De milieuraad heeft een drieledige doelstelling:

 • de milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap, het milieu en de groene ruimte in de gemeente;
 • de milieuraad adviseert de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
 • de milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet-dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

De milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en waarnemers.

Stemgerechtigde leden

De stemgerechtigde leden kiezen de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester. Stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie met een werking in Diepenbeek die met aandacht voor de milieu- en natuurproblematiek of geïnteresseerde inwoners met enige deskundigheid inzake milieu en natuur.

Niet-stemgerechtigde leden

De niet-stemgerechtigde leden zijn de betrokken schepenen en ambtenaren.

Waarnemers

De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op deskundigen. Deze deskundigen zetelen als waarnemers en nemen deel aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht.

Samenstelling

 • Richard Vuurstaek

  Voorzitter milieuraad
 • Immig Berx

  Niet stemgerechtigd lid - milieuambtenaar
 • Joke Brans

  Stemgerechtigd lid
 • Rik Brys

  Stemgerechtigd lid
 • Chris Cammaer

  Stemgerechtigd lid
 • Patrick Doumen

  Stemgerechtigd lid
 • Georges Habex

  Stemgerechtigd lid
 • Edgard Indestege

  Stemgerechtigd lid
 • Peter Latet

  Stemgerechtigd lid
 • Jos Meers

  Stemgerechtigd lid
 • Hugo Palmaers

  Stemgerechtigd lid
 • Tine Rijvers

  Stemgerechtigd lid
 • Johan Schoonaert

  Stemgerechtigd lid
 • Bart Schreurs

  Stemgerechtigd lid
 • Suzanne Thomassen

  Stemgerechtigd lid
 • Willy Vanderlinden

  Stemgerechtigd lid
 • Jean Vangrinsven

  Stemgerechtigd lid
 • Jan Vanhove

  Stemgerechtigd lid