Lokale economie

 • De adviesraad stelt zich tot doel het economische beleid van Diepenbeek mee vorm te geven. Tot de concrete activiteiten van de adviesraad behoren ondermeer:
 • Het ontwikkelen van een globale overkoepelende visie op het bedrijfs- en handelsgebeuren in de gemeente en deze visie regelmatig actualiseren.
 • Vanuit deze visie het beleid en uitvoerende diensten adviseren en opvolgen. Dit kan op vraag van of op eigen initiatief inzake globale en collectieve zaken.
 • De adviesraad verricht beleidsondersteunend werk. Dit betekent ook informatie inwinnen, leren van goede praktijken elders, uitwisseling tussen verschillende kernen (leren van elkaar),…
 • Het versterken van het ondernemerschap zelf en de samenwerking tussen de individuele ondernemers
 • Informatie doorgeven relevant voor de ondernemers via nieuwsbrieven maar ook via de gemeentelijke informatiekanalen en de lokale pers.
 • Het organiseren van info- en vormingsavonden omtrent bedrijfsgerelateerde thema‘s.
 • De gemeente promoten: als aantrekkelijk gebied om in te consumeren en in te investeren.

Samenstelling

De adviesraad lokale economie bestaat uit dertien stemgerechtigde leden onderverdeeld als volgt:

 • 3 middenstanders
 • 2 uit sector vrije beroepen
 • 5 leden van bedrijven gelegen op volgende bedrijfsterreinen, Bewel, Dorpsveld 1, Muggenberg, Centrum en Wetenschapspark
 • 3 vertegenwoordigers van vakbewegingen gericht op ondernemen te weten: Voka, Unizo en VKW.

Samenstelling

 • Benjamin Nouwkens

  Voorzitter Gecolo
 • Frederiek De Kimpe

  Raadslid Gecolo
  Adres
 • Louis Ercken

  Raadslid Gecolo
  Adres
 • Christel Habils

  Raadslid Gecolo
 • Marijke Kriekels

  Raadslid Gecolo
 • Roger Kums

  Raadslid Gecolo
 • Koen Molemans

  Raadslid Gecolo
 • Florent Neven

  Raadslid Gecolo
 • Nathalie Schils

  Raadslid Gecolo
 • Lea Vandenreyt

  Raadslid Gecolo
 • David Vanoppen

  Raadslid Gecolo
 • Gert Vanschoenwinkel

  Raadslid Gecolo
 • René Willems

  Raadslid Gecolo