Bibliotheek

De adviesraad heeft als opdracht het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad te adviseren over alle bibliotheekgebonden materies zoals de structuur van de bibliotheek, haar algemene werking en diensten, haar uitrusting en gebouwen en de uitbreidingsactiviteiten. De raad verleent advies op eigen initiatief en op verzoek. De raad vergadert 4 maal per jaar. Hij is samengesteld uit individuele gebruikers.

Verslagen bibliotheekraad

Samenstelling

 • Rita Gielen

  Bibliothecaris
 • Yvonne Dewarrier

  Voorzitter bibliotheekraad
 • Philippe Jacqmaert

  Ondervoorzitter bibliotheekraad
 • Marina Castermans

  Raadslid bibliotheek
 • Kristien Croimans

  Raadslid bibliotheek
 • Roger Frederix

  Raadslid bibliotheek
 • Omer Jouck

  Raadslid bibliotheek
 • Marco Venturi

  Raadslid bibliotheek
 • Sara Appeltants

  Secretaris bibliotheekraad