Bibliotheek

De adviesraad heeft als opdracht het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad te adviseren over alle bibliotheekgebonden materies zoals de structuur van de bibliotheek, haar algemene werking en diensten, haar uitrusting en gebouwen en de uitbreidingsactiviteiten. De raad verleent advies op eigen initiatief en op verzoek. De raad vergadert 4 maal per jaar. Hij is samengesteld uit individuele gebruikers.

Samenstelling

 • Iris Bas

  Raadslid bibliotheek
 • Rina Broux

  Raadslid bibliotheek
 • Annick Claesen

  Raadslid bibliotheek
 • Kristien Croimans

  Raadslid bibliotheek
 • Christine Dehasque

  Raadslid bibliotheek
 • Roger Frederix

  Raadslid bibliotheek
 • Freddy Goorts

  Raadslid bibliotheek
 • Leon Grosemans

  Raadslid bibliotheek
 • Annie Nonneman-Clemans

  Raadslid bibliotheek
 • Nico Steegmans

  Raadslid bibliotheek
 • Aurelia Voets

  Raadslid bibliotheek
 • Rita Gielen

  Secretaris adviesraad bibliotheek