Eerste resultaten nieuw circulatieplan bemoedigend

Gepubliceerd op woensdag 25 oktober 2023 13.50 u.
Sinds 23 augustus wordt in het centrum van Diepenbeek een nieuw circulatieplan uitgetest. Het was voor velen wat wennen aan nieuwe snelheden en straten die van richting veranderden. Intussen beschikken we via onze telramen over de eerste objectieve resultaten en ontvingen we al heel wat feedback.

En deze input is alvast erg hoopgevend.

Waarom?

We kregen de afgelopen maanden nog vaak de vraag of dit allemaal wel nodig was. Vroeger waren er, volgens sommigen, toch geen problemen. Het nieuwe circulatieplan werd echter niet zomaar ingevoerd. Metingen op het terrein, cijfers van de politie en een bevraging bij de bevolking, leerden ons bijvoorbeeld dat de helft van de ongevallen in het centrum gebeurden op de doortocht N2. Bovendien bleken heel wat straten verzadigd en leefde er een sterk onveiligheidsgevoel bij de kwetsbare weggebruikers. Vandaar dat er, i.s.m. een extern bureau, een nieuwe visie voor het centrum werd uitgewerkt waarin fietsers en voetgangers centraal staan.

Bemoedigende resultaten

Om na te gaan of de maatregelen het gewenste effect hebben, werden er telramen gehangen in de straten die deel uitmaken van het project. Uit de eerste tellingen van de toestellen blijkt alvast dat twee vooropgestelde doelstellingen worden behaald. De cijfers tonen aan dat er 11,88% minder auto’s door het centrum rijden, dat het aandeel zwaar verkeer daalde met 3,81% en dat het aandeel fietsers steeg met 4,9%. Uit de cijfers blijkt ook dat de maatregelen er duidelijk voor zorgen dat het verkeer wordt gestuurd via de wenselijke routes. De snelheid verlagen blijkt voorlopig moeilijker.

Wil je de tellingen volgen, surf dan zeker naar www.telraam.net. Je vindt er alle cijfers van de 14 telramen die in Diepenbeek actief zijn.

Handhaving

Midden september is de politie gestart met het controleren van bestuurders op het naleven van de nieuwe verkeersregels in Diepenbeek. Let dus goed op de aanwezige signalisatie. Ook de snelheid zal de komende weken gecontroleerd worden.

En nu?

De proefopstelling zorgde in het begin voor wat verwarring en discussie. Begrijpelijk want oude gewoontes veranderen, is niet altijd makkelijk en dat vraagt vooral tijd. We stellen echter vast dat de meeste mensen stilaan gewend zijn geraakt aan de nieuwe situatie. Er doken ook geen echt grote problemen op, er deden zich geen ongevallen voor en de tellingen wijzen op een positieve impact.

De proefopstelling blijft daarom, zoals voorzien, ongewijzigd tot het einde van dit jaar. Zo geven we iedereen maximaal de tijd om te wennen en wordt het mogelijk om een grondige evaluatie te maken.

Bevraging

Ben je blij met de eerste positieve resultaten? Vind jij het ook veiliger om je kinderen naar school te brengen? Woon je in het centrum en vind je het nu veel aangenamer? Of heb je hier of daar toch nog suggesties? Laat het ons voor 15 november weten. De vragenlijst blijft tot dan online raadpleegbaar op www.diepenbeek.be/bevraging-proefopstelling. Hierna worden de antwoorden verzameld en geanalyseerd. Samen met de andere meetgegevens wordt er uiteindelijk een objectieve evaluatie gemaakt.

De scholen, handelaars, de adviesraad mobiliteit en de politie worden ook opnieuw betrokken en bevraagd. De deelnemers aan het participatiemoment krijgen een terugkoppeling van de resultaten via mail.

Aan 30 km/u, zie je meer 

Nog niet overtuigd van de nieuwe zone 30 in het centrum? Het nut ervan vatten we graag even samen:

  • Je kan sneller reageren en staat sneller stil als je moet remmen
  • Het risico op ongevallen verkleint, want je ziet meer wat er rondom je gebeurt
  • Gebeurt er toch een aanrijding, dan is de klap minder groot en zijn de gevolgen minder zwaar

Wist je dat... de overlevingskansen van een trage weggebruiker die aan 30 km/u wordt aangereden vier tot vijf keer groter zijn dan bij een aanrijding met 50 km/u?

Schoolstraat vrijwilligers gezocht! 

Aan de gemeentelijke basisschool wordt momenteel het principe van een schoolstraat uitgetest. Zowel ’s morgens als ’s middags is de schoolomgeving dan gedurende een beperkte tijd autovrij. Hiermee willen we de veiligheid verhogen van de kinderen en ouders die te voet of met de fiets naar school komen. De Kloosterstraat wordt daarvoor tijdelijk afgesloten met een nadarhek op wieltjes.

Om dit dagelijks te plaatsen en op te ruimen, zijn we op zoek naar 5 vrijwilligers (in een beurtrol) die tegen vergoeding een handje willen helpen! Interesse? Stuur even een mailtje naar mobiliteit@diepenbeek.be voor meer informatie.

www.diepenbeek.be/centrumvisie
www.diepenbeek.be/bevraging-proefopstelling