Geen maandagmarkt, speeltuinen en speelpleinen verboden terrein

Gepubliceerd op donderdag 19 maart 2020 11.19 u.
Alle markten in de politiezone Regio Limburg Hoofdstad zijn al zeker afgelast tot 5 april, dit als gevolg van de nieuwe maatregelen van de Federale Overheid om het Coronavirus te bestrijden. Dat geldt dus ook voor de maandagmarkt in Diepenbeek.

De voedingswinkels blijven wel open. De nachtwinkels mogen open blijven tot 22 u.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het belangrijk dat er geen samenkomsten zijn, ook niet in openlucht. Daarom zijn speeltuinen en speelpleinen ook verboden terrein. Het Lokaal Bestuur Diepenbeek volgt hiermee het advies van de federale overheid.

En verder nog enkele belangrijke vermeldingen uit het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken

- De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:
- maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
- in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

Worden verboden:
- de samenscholingen;
- de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
- de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
- de activiteiten van de erediensten.
In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
- activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
- Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.


De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:
- zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is ;
- toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
- toegang te hebben tot medische zorgen;
- om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
- het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
- Situaties bedoeld in artikel 5, alinea 2.: activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
- Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens een zelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon