Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI)

Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is een traject, op maat gemaakt, dat de persoon moet helpen om zelfredzamer te worden en meer greep te krijgen op zijn leven zodat ze uiteindelijk hun eigen weg kunnen gaan, zonder hulp van het OCMW. Samen met de maatschappelijk werker worden doelstellingen geformuleerd en de stappen die gezet moeten worden om de doelstelling te bereiken. Deze doelstellingen en stappen worden opgenomen in een contract dat door beide partijen ondertekend wordt.

Voor wie?

De opmaak van een GPMI is verplicht voor de personen die een leefloon ontvangen.
Personen die een leefloon ontvangen van het OCMW krijgen een bijzondere begeleiding van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst van het OCMW om een persoonlijk ontwikkelingstraject uit te werken. Dit persoonlijk ontwikkelingstraject heet het “ge├»ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie”, kortweg GPMI.

Meer info

Meer informatie over het GPMI kan je terugvinden in de brochure "Wegwijs in het GPMI"