Gemeenteraad vergadert opnieuw fysiek

Gepubliceerd op donderdag 8 oktober 2020 12.07 u.

De richtlijnen van minister Bart Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur bepalen dat de gemeenteraad/ocmw-raad terug fysiek moet vergaderen, maar uiteraard wel op een coronaveilige manier.

Omdat de raadszaal hiervoor te klein is gaan we vergaderen in de grote zaal in GC de Plak, volgende gemeenteraad/ocmw-raad is op maandag 19 oktober om 20 u.

Op basis van de beschikbare ruimte in deze zaal kunnen we er tot 20 mensen publiek toelaten.