Groene plekken in het centrum worden met elkaar verbonden

Gepubliceerd op maandag 6 januari 2020 11.02 u.

Een veel gehoorde klacht: er is te weinig groen in het centrum van Diepenbeek. Het gemeentebestuur wil er wat aan doen en wil met diverse ingrepen de volgende jaren het Centrum een meer leefbaar karakter geven. Verschillende ambtenaren hebben in het gemeentehuis het voorbije jaar hiervoor al het nodige voorbereidend werk verricht, onder andere omgevingsambtenaar Christa Mebis en Michael Vanlangenaeker, ambtenaar lokale economie en toerisme.

Christa Mebis:” De bewering dat er weinig groen in het centrum is, klopt eigenlijk niet. Er is een inventaris gemaakt van alle groene plekken, pleintjes en open ruimtes in de dorpskern, en dat is wel degelijk een lange lijst van 35 spots geworden. Wel is het zo dat die groene spots niet altijd goed zijn ingericht waardoor ze visueel te weinig opvallen, en hun mogelijkheden te weinig worden benut. Het Schoverikpleintje bijvoorbeeld is op zich wel een mooi groene plek langs de drukke N2 en de Varkensmarkt, maar het feit dat je langs de Varkensmarkt tegen het plein kan parkeren, vermindert de beleving en de aantrekkelijkheid ervan.

We hebben voor elk van deze plekken een opsomming gemaakt van hun sterke en zwakke punten, en er werden een aantal suggesties gedaan om hun aantrekkelijkheid in de toekomst te vergroten.

Michael Vanlangenaeker: “Waar we in de toekomst werk willen van maken is dat die 35 spots beter verbonden zijn met elkaar. We willen zogenaamde “groene stapstenen” tussen die plekken realiseren. We willen een beetje terug de sfeer oproepen van de tijd van “Onze Streutsjes”, toen je in het dorp naar hartenlust kon wandelen tussen al die mooie gezellige plekken.

Soms kan je met een kleine ingreep al veel bereiken. Voor de begraafplaats in de Wijkstraat staat een prachtige bomenrij die sinds enkele maanden meer uitnodigt om even langs te wandelen: je kan nu vanuit de Toekomststraat via het nieuw aangelegde trapje stappen en dan over de aangelegde stapstenen in het gras doorwandelen, tot aan de ingang van de begraafplaats. Op zich was dit een kleine ingreep, maar hierdoor wordt dit mooi stukje groen in het Centrum nu zoveel beter toegankelijk.

Niet vergeten dat we net buiten het centrum ook nog een aantal open ruimte- en groengebieden ( parken, speeltuinen, bossen en waterwegen ) vinden. Door nieuwe verbindingen wil de gemeente deze groene longen aan de rand van de dorpskern, makkelijker bereikbaar maken voor wandelaars en fietsers. Dit moet de groenbeleving bij de centrumbewoners en de bezoekers in het centrum vergroten. Bedoeling moet uiteindelijk zijn dat binnen een straal van 500 tot maximum 750 meter vanuit de dorpskern, kwaliteitsvol groen aanwezig en bereikbaar kan zijn.

Ik wil trouwens ook nog even opmerken dat we op wandelafstand van het centrum het Demerstrand vinden. Een groot groen gebied zo kort bij de dorpskern, dat vind je weinig in Vlaanderen. Het Demerstrand wordt een onthaalpunt van “De Wijers” en wordt uitgebouwd tot een volwaardig wandelgebied. Als je vanuit het centrum 10 minuten wandelt tot aan het Demerstrand, kan je van daaruit uren heerlijk wandelen in de Diepenbeekse natuurgebieden. Dat is toch een enorme troef die we aan het lijstje van Diepenbeek centrum mogen toevoegen.

Christa”: “Het is ook belangrijk dat dit project werd gedragen en besproken met alle betrokken gemeentelijke diensten. Hun input zorgde ervoor dat ons project rijker aan inhoud werd. We hebben bijvoorbeeld bekeken hoe we de omgeving van het seniorenhuis en de fontein in de Stationsstraat , aantrekkelijker kunnen inrichten. Het gebouw is schitterend gelegen vlakbij het station en het Demerstrand, maar kan mits onder meer wat extra aanplantingen een grotere belevingswaarde krijgen. Het overleg met de diensten vrije tijd en de groen- en milieudienst hierover leverde talrijke nieuwe ideeën op. Maar voor we deze veranderingen willen uitvoeren, worden de omwonenden en gebruikers daar eerst over geraadpleegd. Want bij verschillende projecten van deze “Groene Stapstenen” voorzien we ook een participatietraject.

In de loop van volgende jaren zullen een aantal van de aanbevelingen concreet in uitvoering gaan. Het gemeentebestuur is alleszins helemaal mee in dit verhaal, en er zijn alvast budgetten voorzien in het meerjarenplan Via regelmatige bijdragen in de Teng zullen we de bevolking hierover verder informeren.

Het zijn in totaal 69 aanbevelingen die geformuleerd werden om plekken en pleinen in de dorpskern beter en groener in te richten, en om ze beter met elkaar te verbinden. We zijn ervan overtuigd dat het centrum een flink stuk aangenamer zal aanvoelen als veel ervan in uitvoering kan gaan,: aangenamer om er te wandelen en te fietsen, te ontspannen, om mensen te ontmoeten, een terrasje te doen, en zeker ook aangenamer om er te wonen. Kortom we streven ernaar om het typische DNA van Diepenbeek weer te versterken, om het weer herkenbaar te maken, zodat de Diepenbekenaar zichzelf weer kan terugvinden in zijn dorp”.