Herbruikbare bekers

Vanaf 17 januari 2023 is het verboden om wegwerpbekers voor een eerste keer op de markt te brengen. Papieren bekers met een plastic coating zijn wel nog toegestaan. De nieuwe wetgeving is een gevolg van de zogenaamde Europese “SUP-Richtlijn” die de lidstaten verplicht om verschillende maatregelen te nemen in de vorm van bijvoorbeeld verboden of verplichtingen.

Via onze uitleencheque kan de vereniging, instelling en buurtcomité een maximum van 300 euro ontvangen voor het uitlenen of aankopen van herbruikbare bekers. Verenigingen zijn vrij in hun keuze van firma of organisatie waar ze de bekers ontlenen.

De afvalintercommunale Limburg.net stelt herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen (die erkend zijn, gesubsidieerd worden of aangesloten zijn bij de gemeenten), de gemeentelijke diensten en adviesraden van de gemeenten in het werkingsgebied van Limburg.net. Limburg.net beschikt over ongeveer 150.000 bekers. 

Limburg.net voorziet een standaard festivalbeker van 30cl (tapmaat 25cl). De bekers worden aangevraagd via Limburg.net.