Hernieuwing concessies en kindergraven die komen te verlopen tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020

Vanaf nu zal er een jaarlijkse opvolging gebeuren van de bestaande concessie- en kindergraven. Dit wil zeggen dat wanneer de looptijd komt te vervallen, er één jaar op voorhand een bericht aan het graf geplaatst wordt. Op deze manier worden de nabestaanden eraan herinnerd om een aanvraag tot verlenging al dan niet in te dienen.

Voor wie?

De lijst van de betrokken graven van dat jaar zal altijd aan de ingangen van de begraafplaats uitgehangen worden gedurende één jaar. Ook hier kan u deze lijst raadplegen: het betreft de concessie-en kindergraven waarvan de looptijd komt te vervallen tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020.

Procedure

De aanvraag tot verlenging van een concessie dient te gebeuren vóór het verstrijken van de concessietermijn. Ingeval van een kindergraf dient de aanvraag tot verlenging te gebeuren vóór de termijn van 40 jaar om is.

Bedrag

De kostprijs voor de verlenging is conform het retributiereglement dat op het ogenblik van deze verlenging van toepassing is.

Meer info

U kan terecht op de dienst 'burgerzaken' om uw keuze bekend te maken. Om voldoende tijd voor u uit te trekken werken zij enkel op afspraak.