Hervatten openbare onderzoeken

Gepubliceerd op donderdag 30 april 2020 14.33 u.

Alle openbare onderzoeken werden conform het Nooddecreet Coronavirus d.d. 20/03/2020 met zijn Uitvoeringsbesluit d.d. 24/03/2020 opgeschort vanaf 24/03/2020 tot 24/04/2020.

Vanaf 04/05 en 05/05/2020 worden alle openbaar onderzoek hervat voor het aantal dagen dat ze nog vereist zijn. De beslissingstermijn van de dossiers met een openbaar onderzoek wordt eveneens verlengd met 60 dagen, om behandeling binnen termijnen nog mogelijk te maken. De aangepaste wetgeving is online te raadplegen: https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

Wij volgen de ontwikkelingen en maatregelen nauwgezet op en trachten elke aanvraag nog steeds met de grootste zorg zo spoedig mogelijk te behandelen.