Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 Beheerscomité Wetenschapspark
 Bekkensecretariaat van het Demerbekken
 • statuten
 • oprichtingsakte
Cipal
 De Watergroep
 Deelplatform Mid-West Lim
 ELZ Herkenrode
 ERSV
 EthiasCo
 Fluvius Limburg
 Fluvius OV
 GA voor Kunst
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC + IGBC)
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Hacosi cvba
 • statuten
 • oprichtingsakte
 IGL
 IGS Woonbeleid
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Interlokale Vereniging Werkgelegenheid Midden-Limburg
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Limburg.net
 Nuhma
 • statuten
 • oprichtingsakte
 OVSG
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren vzw
 • statuten
 • oprichtingsakte
 RESOC
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Schakelzorgcentrum Meerlehof
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Scholengemeenschap DANK
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Toerisme Limburg vzw
 • statuten
 • oprichtingsakte
 Vervoerregioraad Limburg
 • statuten
 • oprichtingsakte
 VVOG
 VVSG