Ik twijfel over een concessie

De partner van een reeds overleden persoon komt te overlijden. Wat zijn mijn opties?

Optie 1

Bij het overlijden van de eerste partner werd er een concessie afgesloten, waarin bepaald werd dat de partner in deze concessie begraven kan worden.

Zolang de concessie niet verstreken is, kan de partner in deze concessie begraven worden. 

Is de concessie verstreken, dan kan de partner niet meer in deze concessie begraven worden. Indien de nabestaanden in dat geval effectief wensen dat beide partners in hetzelfde graf zouden begraven worden, kan er een nieuwe concessie afgesloten worden voor de laatst overleden partner en overgegaan worden tot de ontgraving van de eerst overleden partner -voor zover zijn stoffelijke resten nog niet ontruimd zijn - waarna deze in de nieuwe concessie mee begraven kan worden. De kosten, die gepaard gaan met deze ontgraving zijn volledig ten laste van de aanvragers.

Optie 2

Bij het overlijden van de eerste partner werd er een concessie afgesloten, waarin de partner niet vermeld wordt.

In dat geval kan de partner in principe niet bij de eerst overleden partner begraven worden. Enkel diegene die op het formulier vermeld werd, kan in de concessie begraven worden.

Indien de eerste concessie werd afgesloten voor de inwerkingtreding van het nieuwe reglement van 01/10/2016 geldt een soepelere regeling in die zin dat de nabestaanden nog onderling kunnen beslissen wie in de bestaande concessie begraven kan worden, tenzij de aanvrager van de concessie conform de overgangsbepaling effectief een optionele aanvullende verklaring heeft afgelegd wie in de concessie begraven mag worden. In dat laatste geval kan er niet meer afgeweken worden door de nabestaanden.

Indien de nabestaanden in dat geval effectief wensen dat beide partners in hetzelfde graf zouden begraven worden, kan er een nieuwe concessie afgesloten worden voor de laatst overleden partner en overgegaan worden tot de ontgraving van de eerst overleden partner, voor zover zijn stoffelijke resten nog niet ontruimd zijn, waarna deze in de nieuwe concessie mee begraven kan worden. De kosten, die gepaard gaan met deze ontgraving zijn volledig ten laste van de aanvragers.

Optie 3

Bij het overlijden van de eerste partner werd geen concessie afgesloten.

In dat geval kan de partner in principe niet bij de eerst overleden partner begraven worden. Een niet-geconcedeerd graf is na 1 oktober 2016 enkel bestemd voor één stoffelijk overschot, tenzij bij een gelijktijdige begraving. Ingeval van een bestaande concessie, kan enkel diegene die op het formulier vermeld werd in de concessie begraven worden.

Indien de nabestaanden in dat geval effectief wensen dat beide partners in hetzelfde graf zouden begraven worden, kan er een nieuwe concessie afgesloten worden voor de laatst overleden partner en overgegaan worden tot de ontgraving van de eerst overleden partner, voor zover zijn stoffelijke resten nog niet ontruimd zijn, waarna deze in de nieuwe concessie mee begraven kan worden. De kosten, die gepaard gaan met deze ontgraving zijn volledig ten laste van de aanvragers.

Bedrag

De gedetailleerde kosten kan u raadplegen in het retributiereglement.