Informeer je over GRUP-centrum

Gepubliceerd op vrijdag 18 mei 2018 11.01 u.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum’ op te stellen.

Het GRUP bedekt het centrumgebied van Diepenbeek en legt de mogelijkheden voor wonen, handel en dienstverlening er vast.

In een eerste fase werd een startnota en een procesnota opgemaakt. Deze kunnen door iedereen geraadpleegd worden in de periode van 23 mei 2018 tot en met 23 juli 2018. De nota’s liggen, tijdens de werkdagen en gewone kantooruren, ter inzage bij de afdeling grondgebiedzaken (poortgebouw), Dorpsstraat 11. De nota’s zijn eveneens terug te vinden op de website van de gemeente (www.diepenbeek.be).

Bedoeling is om iedereen op de hoogte te brengen van dit GRUP en om bijkomende kennis en input te vergaren, alternatieven te bepalen en niet zozeer om planopties in detail van commentaar te voorzien. In deze fase is het dan ook niet de bedoeling om bezwaren te formuleren, dit kan pas later in de procedure gebeuren tijdens het openbaar onderzoek.

Indien je opmerkingen hebt, kan je deze schriftelijk bezorgen:

- ofwel per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 te Diepenbeek

- ofwel per e-mail aan info@diepenbeek.be;

Reacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de het gemeentebestuur van Diepenbeek, Dorpsstraat 14.

Je kan reageren tot en met 23 juli 2018.

Op dinsdag 12 juni 2018 vindt er een participatiemoment plaats onder de vorm van een infomoment. Daar zal het dossier interactief toegelicht worden, met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom op dit infomoment dat van 18 u. tot 20 u. zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis.