Inschrijving burgers EU voor de Europese verkiezingen

Iedere burger van een lidstaat van de Europese Unie heeft het actief kiesrecht (= recht om kiezer te zijn) en het passief kiesrecht (= recht om kandidaat te zijn) bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in de lidstaat waar hij/zij verblijft.

Voor wie?

Burgers van een lidstaat van de Europese Unie die woonachtig zijn in Diepenbeek.

Voorwaarden

1. U bent onderdaan van een EU-lidstaat

Dit wil zeggen dat u de nationaliteit van één van de volgende landen heeft : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroat├»e, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.

Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.

2. U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Diepenbeek op 1 maart 2019

3. U bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019)

4. U bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 26 mei 2019

Procedure

Voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 moet u ten laatste op donderdag 28 februari 2019 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

U kan hiervoor het volgende doen:

  • het ingevulde formulier C/1 afgeven in het gemeentehuis
  • of per brief of mail versturen.

In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.

Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel : u kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst.

Misschien heeft u als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) reeds een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover u nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).

In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen.

Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen dat u niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

Deze beslissing wordt u officieel en schriftelijk meegedeeld.

Het gemeentebestuur kan om de volgende redenen weigeren u in te schrijven op de kiezerslijst :

  • U beschikt niet over de juiste nationaliteit of de vereiste leeftijd
  • U heeft in uw land van herkomst het kiesrecht verloren
  • U kreeg in België of in uw land van herkomst een bepaalde strafrechtelijke veroordeling
  • U werd door een rechter “gerechtelijk onbekwaamverklaard”.

Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan. Over de beroepsprocedure kunt u inlichtingen vragen bij de dienst Burgerzaken.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Een burger die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.