Jaarrekening gemeente en OCMW

De jaarrekening geeft een zicht op de werkelijke ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Vastgesteld Gepubliceerd Onderwerp Bijlage
21/06/2021 28/06/2021 Beslissing Gemeenteraad - goedkeuring jaarrekening 2020 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel gemeente)  pdf
21/06/2021 28/06/2021 Beslissing Gemeenteraad - goedkeuring jaarrekening 2020 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel OCMW)  pdf
21/06/2021 28/06/2021 Beslissing RMW - goedkeuring jaarrekening 2020 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel OCMW - vaststelling)  pdf
21/06/2021 28/06/2021 Lokaal Bestuur Diepenbeek - jaarrekening 2020 - documentatie  pdf
21/06/2021 28/06/2021 Lokaal Bestuur Diepenbeek - jaarrekening 2020  pdf
20/06/2022 21/06/2022 Beslissing Gemeenteraad - goedkeuring jaarrekening 2021 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel gemeente) pdf
20/06/2022 21/06/2022 Beslissing Gemeenteraad - goedkeuring jaarrekening 2021 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel OCMW) pdf
20/06/2022 21/06/2022 Beslissing RMW - goedkeuring jaarrekening 2021 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel OCMW - vaststelling) pdf
20/06/2022 21/06/2022 Lokaal Bestuur Diepenbeek - jaarrekening 2021 - documentatie pdf
20/06/2022 21/06/2022 Lokaal Bestuur Diepenbeek - jaarrekening 2021 pdf
26/06/2023 27/06/2023  Lokaal Bestuur Diepenbeek - jaarrekening 2022 pdf
26/06/2023 27/06/2023 Lokaal Bestuur Diepenbeek - jaarrekening 2022 - documentatie pdf
26/06/2023 27/06/2023 Beslissing RMW - goedkeuring jaarrekening 2022 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel OCMW - vaststelling) pdf
26/06/2023 27/06/2023 Beslissing Gemeenteraad - goedkeuring jaarrekening 2022 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel gemeente) pdf
26/06/2023 27/06/2023 Beslissing Gemeenteraad - goedkeuring jaarrekening 2022 Lokaal Bestuur Diepenbeek (deel OCMW) pdf