Dienst vrije tijd zoekt jobstudenten

We zijn op zoek naar jobstudenten voor de organisatie van grabbelpasactiviteiten en activiteiten van Top Teens samen met de jeugdconsulent.

De minimumvereisten voor deze functie ‘jobstudent’ zijn:

  • Tijdens de zomerperiode van 27 juni 2019 tot en met 30 augustus 2019 ben je beschikbaar om 22 werkdagen te komen werken, uitgedrukt in weken, met een weekprestatie van 38 uren.
    Tijdens de periode van 14 augustus 2019 tot en met 20 augustus 2019 zijn er geen grabbelpasactiviteiten voorzien;
  • Ervaring hebben in het jeugdwerk of op een jeugddienst;
  • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben (vóór de indiensttreding);
  • Liefst een pedagogische richting studeren;
  • Rijbewijs B bezitten is een pluspunt.

Kandidaten die in aanmerking komen bezorgen hun CV en motivatiebrief met vermelding van welke weken ze beschikbaar zijn uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 om 12.30 uur aan de algemeen directeur, Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek:

  • ofwel per post verzonden brief (gegevens van de poststempel is bepalend);
  • ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs;
  • ofwel via e-mail op het adres info@diepenbeek.be (datum en uur van verzending is bepalend).

Alleen kandidaten die voldoen aan de minimumvereisten worden uitgenodigd voor een gesprek. Er is plaats voor minimum 2 jobstudenten.