Jobstudenten gezocht voor sportkampen 2018!

Gepubliceerd op woensdag 29 november 2017 15 u.
Het college van burgemeester en schepenen zoekt jobstudenten voor de sportkampen tijdens de schoolvakanties

Periodes:
Van 12 februari tot en met 16 februari 2018
Van 3 tot en met 6 april 2018
Van 2 tot en met 6 juli 2018
Van 30 juli tot en met 3 augustus 2018
Van 2 tot en met 4 januari 2019

De minimumvereisten voor deze functie ‘jobstudent’ zijn:

Minstens één van bovenstaande periodes volledig beschikbaar zijn.
De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben (vóór de indiensttreding)
Minimum één van onderstaande studierichtingen volgen of er in afgestudeerd zijn:

  • 6de jaar sporthumaniora
  • Lerarenopleiding: lichamelijke opvoeding, lager, kleuter of secundair
  • (ortho)pedagogie
  • Studierichtingen in het hoger onderwijs waarbij het item “sport” en/of pedagogie tot het lessenpakket behoren.

Personen die niet voldoen aan bovenvermelde vereisten inzake opleiding/diploma maar wel beschikken over een animatorenbrevet of minstens één jaar leiderservaring in het jeugdwerk hebben, komen eveneens in aanmerking.

Solliciteren:
De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure moeten gezonden worden aan:
Het college van burgemeester en schepenen
Dorpsstraat 14
3590 Diepenbeek
Er moet alleszins een CV en een motivatiebrief toegevoegd worden. Tevens moet vermeld worden voor welke periodes men volledig beschikbaar is.

Solliciteren kan

  • door een per post verzonden sollicitatiebrief (poststempel is bepalend).
  • door afgifte van je sollicitatiebrief (tegen ontvangstbewijs) op de dienst interne zaken/secretariaat.
  • door te solliciteren via mail naar info@diepenbeek.be

Je kan je kandidatuur indienen tot uiterlijk maandag 8 januari 2018 om 10 u.

Alleen kandidaten die voldoen aan de minimumvereisten worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op zaterdag 20 januari 2018 en op woensdag 31 januari 2018. Het is ook vereist op één van deze data aanwezig te zijn.