Jobstudenten/monitoren gezocht voor sportkampen 2020

Lokaal bestuur Diepenbeek zoekt jobstudenten/monitoren voor de sportkampen tijdens de schoolvakanties:
 • Krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
 • Paasvakantie: maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020
 • Zomervakantie: woensdag 1 juli 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020
 • Herfstvakantie: maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020
De minimumvereisten voor deze functie ‘jobstudent' zijn:
-Minstens één van bovenstaande periodes volledig beschikbaar zijn.
-De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben (vóór de indiensttreding)
-Minimum één van onderstaande studierichtingen volgen of er in afgestudeerd zijn:
 • 6de jaar sporthumaniora
 • Lerarenopleiding: lichamelijke opvoeding, lager, kleuter of secundair
 • (Ortho)pedagogie
 • Studierichtingen in het hoger onderwijs waarbij het item “sport” en/of pedagogie tot het lessenpakket behoren

Personen die niet voldoen aan bovenvermelde vereisten inzake opleiding/diploma maar wel beschikken over een animatorenbrevet of minstens één jaar leiderservaring in het jeugdwerk hebben, komen eveneens in aanmerking.

Solliciteren:

Kandidaten bezorgen hun CV en motivatiebrief met vermelding van welke periode(s) ze volledig beschikbaar zijn aan de algemeen directeur:

 • Door een per post verzonden sollicitatiebrief (poststempel is bepalend)
 • Door afgifte van je sollicitatiebrief (tegen ontvangstbewijs) op de interne zaken/secretariaat
 • Door te solliciteren via mail naar info@diepenbeek.be (tijdstip e-mail is bepalend)
Is er een functie vacant, dan brengen we je daarvan op de hoogte per mail en nodigen we je uit voor een interview.

Alleen kandidaten die voldoen aan de minimumvereisten worden uitgenodigd voor een gesprek.