Kennisgeving betreffende het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Op donderdag 15 april startte de publieke raadpleging en de raadpleging van de publieke autoriteiten over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2. Dit is het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020, dat heeft geoordeeld dat de wet van 28 juin 2015, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 voor de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling en een publieke raadpleging. Deze raadplegingen vinden plaats van 15 april tot 15 juni 2021.

Iedere gemeente van België wordt uitgenodigd om, als zij dit wenst, vóór 15 juni 2021 een advies over dit project te geven per e-mail aan nucleair@economie.fgov.be of per post op het adres FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Raadpleging Doel 1 en 2, Albert II-laan, 16, 1000 Brussel.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

Inwoners kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging die wordt aangegeven in de bovengenoemde links.