Subsidie voor aanleg en beheer kleine landschapselementen

Hagen, houtkanten, heggen, loofbomen, hoogstamboomgaarden, knotbomen en poelen zijn belangrijke landschapselementen in onze gemeente én zijn van belang voor de waterhuishouding en de erosiebestrijding. Deze lijn- en puntvormige landschapselementen zijn voor heel wat insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren de enige corridors waarlangs deze dieren kunnen migreren tussen de bestaande geïsoleerde natuurgebieden.

Voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen kun je in bepaalde gevallen een subsidie krijgen. Je dient de subsidie minstens één maand voor de aanleg aan te vragen via het aanvraagformulier voor subsidiëring. Na de aanleg of het onderhoud dien je de aanvraag tot uitbetaling in.

Als je ondersteuning nodig hebt voor de aanvraag van je subsidie, of je wilt meer informatie over kleine landschapselementen, dan kun je terecht bij het Regionaal Landschap Haspengouw.