Klusjesdienst - Financiële tussenkomst

De thuiszorgdienst beschikt niet over een klusjesdienst maar er is wel een financiële tussenkomst voorzien voor klussen aan huis. Met deze tussenkomst willen we bijdragen tot het langer zelfstandig kunnen wonen van senioren in hun thuismilieu, de woonkwaliteit verbeteren en energiebesparende werkzaamheden stimuleren.

De tussenkomst wordt verleend voor de uitvoering van kleine klussen in en rond de woning. Het kan gaan om tuinonderhoud, kleine woningaanpassingen of behang- en verfwerken, kleine energiebesparende ingrepen.

Voorwaarden

De financiële tussenkomst wordt voorzien ten behoeve van inwoners van Diepenbeek die omwille van hun leeftijd (+ 65 jaar), sociale of medische redenen hulpbehoevend zijn.

Naast het voldoen aan bovenstaande voorwaarden dient de hulpbehoevende ook aan de inkomstenvoorwaarden, die gehanteerd worden voor het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming, te voldoen. Hiertoe dient er steeds een sociaal-financieel onderzoek gevoerd te worden door de maatschappelijk werker van het OCMW.

Bedrag

De tussenkomst wordt verleend voor prestaties uitgevoerd door een erkende onderneming en op basis van een officiële factuur.

De tussenkomst bedraagt € 3 per gepresteerd uur met een maximum van 96 uren per kalenderjaar per hulpbehoevende. Indien meerdere hulpbehoevenden op hetzelfde adres verblijven, kan de tussenkomst in totaal niet voor meer dan 96 uren per kalenderjaar worden toegekend.

Wat meebrengen

Volgende documenten dienen beschikbaar te worden gesteld en/of de hulpvrager dient toestemming te geven om deze te raadplegen via Kruispuntbank Sociale Zekerheid in het kader van het sociaal-financieel onderzoek:

  • Gezinssamenstelling;
  • Meest recente aanslagbiljet personenbelasting;
  • Originele officiële factuur van de uitgevoerde klussen.

Meer info

In bijlage kan je een overzicht vinden van klusjesdiensten die werkzaam zijn in Diepenbeek.