Energie- en renovatieleningen

Mijn VerbouwLening

Met slimme investeringen zoals isolatie of een zuinige verwarmingsketel kan je je energiekosten doen dalen en je wooncomfort verhogen. Met de Mijn VerbouwLening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie.

Voor wie?

De 5 onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening:

  • Particuliere eigenaar-bewoners, waarbij rekening wordt gehouden met inkomensgrenzen gebaseerd op het inkomen vermeld op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting.
    • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro
    • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met 4.160 euro per persoon extra ten laste
  • Particuliere verhuurders. Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking. Tot eind 2024 kan er tot 60.000 euro geleend worden door personen die behoren tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie.
  • Niet commerciële instellingen of co√∂peratieve vennootschappen
  • Verenigingen van mede-eigenaars

Voor welke gebouwen?

Voor woningen of appartementen gelegen in het Vlaams gewest van minstens 15 jaar oud op de aanvraagdatum. Voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler en zonnepanelen kan de lening ook worden aangevraagd voor woningen minder dan 15 jaar oud.

Bedrag en rentevoet

Mijn VerbouwLening kan worden aangevraagd voor een bedrag van minimaal 1.250 euro tot maximaal 60.000 euro met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.

De rentevoet voor leningen aangevraagd vanaf 1 februari 2023 bedraagt 2,25%.

Het Energiehuis Limburg rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van de lening en de lening kan vervroegd terug betaald worden zonder extra kosten.

Meer informatie en aanvragen lening

https://energiehuislimburg.be/lening/
info@energiehuislimburg.be
089 77 81 29

Renovatiekrediet met rentesubsidie

Als je een woning of appartement met een slechte energieprestatie (label E of F) koopt én binnen de 5 jaar energetisch renoveert, kan je bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De Vlaamse overheid geeft hiervoor een rentesubsidie.