Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor verzoekers om internationale bescherming

Verzoekers om internationale bescherming (vroeger ‘asielzoekers’ genoemd) worden opgevangen in een lokaal opvanginitiatief. Het betreft de materiële opvang van asielzoekers. Een lokaal opvanginitiatief wordt beschouwd als een opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met mandaat van en betaald door de federale overheid. De asielzoekers worden rechtstreeks toegewezen aan het opvanginitiatief van OCMW Diepenbeek. Noch de asielzoeker, noch OCMW Diepenbeek heeft hier invloed op.

In het lokaal opvanginitiatief ontvangen de mensen in principe géén financiële steun. Alles wat zij nodig hebben, krijgen zij via de sociale dienst, van poetsgerief tot beddengoed. Zij krijgen enkel leefgeld om voeding te kopen. Er wordt ook voorzien in de essentiële sociale en medische begeleiding. De afhandeling van de asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van een OCMW.