Met respect voor jouw privacy

Lokaal bestuur Diepenbeek behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR). Want we vinden de bescherming van je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met jouw gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee het lokaal bestuur Diepenbeek je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met jouw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we je herkennen. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals e-mailadres, telefoonnummer of zelfs IP-adres (het internetadres van je computer).

Onze protocollen

Soms moet het lokaal bestuur Diepenbeek persoonsgegevens uitwisselen met andere overheidsorganisaties, om een bepaalde opdracht te kunnen vervullen. In overeenstemming met de geldende wetgeving sluiten we dan een protocol af, waarin afspraken gemaakt worden over die gegevensuitwisseling. Zo verzekeren we dat de privacy van de betrokken personen niet geschonden wordt.

Hieronder vind je een overzicht van onze huidige afgesloten protocollen.