Mobitwin - MinderMobielenCentrale

De Minder Mobielen Centrale beschikt over chauffeurs die op vrijwillige basis minder mobiele Diepenbekenaren vervoeren. Met de auto wordt je gebracht naar je bestemming (bv de dokter, de kinesist, dagopvang, het gemeentehuis, …) en nadien weer terug gebracht. Je betaalt voor deze dienst een (half)jaarlijks lidgeld, een kilometervergoeding en eventueel een forfaitaire kostenvergoeding.

Voor wie?

Als gebruiker van de vervoerdienst moet je minder mobiel zijn. Dit wil zeggen dat je verplaatsingsproblemen hebt omwille van ouderdom, ziekte of handicap. Het vervoer kan enkel worden toegestaan indien er voor het gevraagde traject geen openbaar vervoer voor handen is, of als het openbaar vervoer voor je niet toegankelijk is.

Er wordt tevens een inkomensonderzoek gedaan. Indien je inkomen te hoog is kan je mogelijk geen gebruik maken van de dienst. Deze gegevens worden met respect voor je privacy bewaard bij de thuiszorgdienst van het OCMW.

Procedure

De ritten worden minstens 2 werkdagen op voorhand aangevraagd. Dit om de centrale en de chauffeur in staat te stellen de nodige regelingen te treffen. Opgelet: er worden geen ritten aangevraagd via de chauffeurs omwille van de verzekering. Dit verloopt altijd via de centrale.

Als je voor de eerste keer een rit aanvraagt, hou er dan rekening mee dat er voor jou een dossier moet worden opgemaakt, dus doe je aanvraag best een aantal weken op voorhand.

Als de rit omwille van bepaalde omstandigheden niet kan doorgaan, moet u dit ten laatste de dag voor de uitvoering van de rit doorgeven aan de centrale. Indien er geen afmelding toegekomen is bij de centrale en de chauffeur hierdoor zijn rit heeft aangevat, dient hij door u vergoed te worden voor de afgelegde kilometers.

Als u een begeleider wenst mee te nemen, dient u dit op voorhand te melden.

Bedrag

De prijs bestaat uit een (half) jaarlijks lidgeld, een kilometervergoeding en eventueel een forfaitaire kostenvergoeding.

Het lidgeld bedraagt:

  • 12 euro per persoon, 18 euro per koppel of samenwonenden
  • vanaf 1 juli: 6 euro per persoon, 9 euro per koppel of samenwonenden

De kilometervergoeding bedraagt 0,4280 euro per kilometer

De forfaitaire kostenvergoeding bedraagt:

  • vanaf 30 minuten wachten 1,5 euro
  • vanaf 60 minuten wachten 3 euro
  • vanaf 90 minuten wachten 4,5 euro
  • vanaf 120 minuten wachten 4,5 euro + 2 euro per begonnen half uur

Hoe aanvragen? 

  • Telefonisch elke werkdag van 8u30 - 11u30 op het nummer 011 29 35 91
  • via onderstaand e-formulier