Naar een nieuwe centrumvisie voor Diepenbeek

Gepubliceerd op maandag 16 januari 2023 0 u.
Diepenbeek is in volle ontwikkeling. Zeker op het vlak van mobiliteit komen er heel wat uitdagingen op ons af. Daarom wordt er momenteel hard gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe centrumvisie. Benieuwd naar de ideeën die besproken werden tijdens de participatieavond op 14 december?

Op 14 december 2022 organiseerde de gemeente een participatieavond. Een 60-tal deelnemers dacht na over oplossingen om ons centrum verkeersveiliger te maken. Het ging er onder andere over schoolstraten, fietsstraten, rijrichtingen, verkeersremmers, snelheidszones, enzovoort. Ook andere belangengroepen zoals de scholen en de zelfstandige ondernemers, de adviesraad mobiliteit en de wijkdienst van de politie werden bevraagd.

Proefopstellingen

De komende weken en maanden worden de vele ideeën en opmerkingen van de participatieavond verwerkt en afgetoetst bij de betrokken stakeholders. Daarna worden een aantal ideeën getest a.d.h.v. proefopstellingen. Na evaluatie wordt er een finaal actieplan uitgewerkt. Het is sowieso de bedoeling om dit jaar al de eerste maatregelen uit te rollen.

STOP

Diepenbeek streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid waarin leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal staan. Zo willen we werk maken van een centrum dat verkeersveilig en leefbaar is, toegankelijk voor alle gebruikers en bereikbaar voor alle weggebruikers. Heel concreet willen we inzetten op duurzame verplaatsingen, veilige schoolomgevingen en een fietsvriendelijke gemeente. We baseren ons daarbij op het STOP-principe waarbij achtereenvolgens de voorkeur wordt gegeven aan de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer en vervolgens het individueel gemotoriseerde vervoer.

Herbekijk

De participatieavond werd gefilmd. Kon je er niet bij zijn? Dan kan alles nog eens rustig herbekijken via www.diepenbeek.be/centrumvisie. Heb je nog vragen of suggesties? Bezorg ze ons dan zeker via mobiliteit@diepenbeek.be of dirk@a2bmobility.be

www.diepenbeek.be/centrumvisie