Neen, ik wil geen concessie

Hoeveel personen kunnen er in een niet-geconcedeerd graf begraven worden?

Een niet-geconcedeerd graf is in principe bestemd voor 1 persoon. Enkel bij een gelijktijdige begraving kunnen er maximaal twee overledenen in hetzelfde graf begraven worden.

In de toekomst is het immers de bedoeling dat niet-geconcedeerde graven na het verstrijken van de grafrust worden opgeruimd. Indien er op een later tijdstip andere stoffelijke overschotten en/of asurnen in deze niet-geconcedeerde graven bijgezet worden, zal de cyclus (elke 10 jaar) van het regelmatig opruimen verstoord worden.

Wat is grafrust?

De termijn van ten minste 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van begraving of plaatsing, waarin een niet-geconcedeerd graf bewaard dient te blijven. Voor de graven bestaande voor 1 oktober 2016 is deze termijn 15 jaar.