Openbaar onderzoek watergevoelige open ruimtegebieden

Gepubliceerd op maandag 30 juli 2018 0 u.
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt gehouden over het ontwerp van Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden.

De bundel ligt ter inzage vanaf 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 op de Afdeling grondgebiedzaken (Poortgebouw), Dorpsstraat 14 te 3590 Diepenbeek elke werkdag tussen 09.00u en 12.30u en tussen 14.00u en 16.30u (maandag - donderdag- en vrijdagnamiddag gesloten - dinsdagavond tot 19u open).

De bevolking kan tot en met 30 augustus 2018 haar opmerkingen met betrekking tot dit dossier kenbaar maken bij het gemeentebestuur.