College opnieuw geïnstalleerd

Gepubliceerd op donderdag 28 maart 2019 8.33 u.

De Raad van Verkiezingsbetwistingen vernietigde de verkiezing en de eedaflegging van de schepenen en de verkiezing van de gemeenteraadsvoorzitter tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad van 3 januari 2019 en de verkiezing van de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst tijdens de installatievergadering van de OCMW raad van 3 januari 2019.

Op woensdag 27 maart werd tijdens een extra gemeenteraad opnieuw een gemeenteraadsvoorzitter en een college door de gemeenteraad verkozen en werd tijdens een extra zitting van de OCMW raad opnieuw de voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst verkozen. De gemeenteraadsleden konden voor deze verkiezing uiterlijk 3 dagen voor de vergadering van 27 maart, een gedagtekende akte van voordracht bezorgen aan de algemeen directeur.

Tijdens de zitting van 27 maart werden dezelfde schepenen opnieuw verkozen: Jos Leroi en Peter Prévot voor CD&V, Ilse Pipeleers voor Open VLD en Hugo Leroux voor Groen. Marijke Peumans (N-VA) werd opnieuw verkozen tot voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Peter Prévot wordt begin 2022 opgevolgd door Lode Vereeck (Open VLD), Hugo Leroux laat zich op 1 november 2020 opvolgen door Jerica Heleven (Groen). Karen Alders (N-VA) werd opnieuw verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad.