Vacature werkman/werkvrouw (poetspool) E1-E3

Gepubliceerd op woensdag 5 juli 2017 15.19 u.
Voor de gemeente wordt er overgegaan tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van werkman/werkvrouw (poetspool) E1-E3 in contractueel verband, deeltijds of voltijds naargelang de arbeidsplaats.

Hoofddoel van de functie

Door het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur zorgen voor een nette en hygiënische leefomgeving voor de gebruikers van de infrastructuur en het eigen personeel.

Indiening kandidaturen

De kandidaturen voor deelname aan de selectieprocedure dienen bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 14 – 3590 Diepenbeek uiterlijk maandag 24 juli 2017 om 12 uur:

  • Ofwel via e-mail
  • Ofwel per post met een gewone zending (gegevens van de poststempel is bepalend)
  • Ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst